Itslearning Hordaland

  1. Mer om
Itslearning Hordaland

Bruk av meldingssystem i its learning. Meldingssystemet i It's Learning er ikke et sikker sted Velkommen til Itslearning i Bergen. Pålogging til itslearning -Bergen kommune. Pålogging for elever og lærere skjer på vanlig pålogging, eller via Feide Bytt passord G-suite pålogging It's Learning Office 365 pålogging. Programvare Utskrift SkoleArena Ikke fra Bergen kommune Yrkesopplæring itslearning Norge | 124 followers on LinkedIn. itslearning er en av verdens ledende læringsplattformer med 7 millioner Bergen, Hordaland 124 followers

Praktiske opplysninger Alle elever i videregående skole får stipend til nødvendig utstyr i opplæringa. Elever som må bo borte under utdanninga, kan få bostipend. Elever som har forsørgere med lav inntekt og formue, kan få stipend og lån. De fleste elever kan søke om stipend og evt lån på nett. Dette gjelder alle elever med ungdomsrett og opptak via VIGO. Det kan søkes umiddelbart etter at eleven har takket ja til skoleplassen via VIGO.

Pålogging og passord Verktøykompetanse

Nettsøknaden 10 finnes på www. I noen tilfeller kan det skje at eleven får beskjed om å søke på papir f eks når det er behov for ulike vedlegg.

Du vil få papirblankett ved henvendelse i skolens ekspedisjon. Søkere må oppgi sitt eget bankkontonummer. Dersom dette er utelatt, vil søknadene bli returnert fra Lånekassa, og saksgangen blir forsinket.

Elevar kunne finna søsken dei ikkje visste om i Itslearning

I tillegg til informasjon på www. Ved høyt fravær eller avslutning av enkeltfag bortfaller retten til stipend, og stipendet kan bli stanset eller omgjort til lån. Skolen er pålagt å rapportere dette til Lånekassa.

Busskort Søknadsskjema fås ved henvendelse til busselskapet. Alle busskort skal ha bilde. For elever fra de fleste deler av fylket gjelder miljøkortordningen. Elevene kan kjøpe busskort som gjelder i hele Buskerud fylke på buss og tog ved skoleskyss og fritid.

itslearning for HFK

Pris fra ca kr 250 til kr 300 avhengig av busstilbudet i hjemkommunen. Miljøkortet gjelder ikke på Valdresekspressen. For elever fra andre deler av fylket Krødsherad, Flå og Sigdal gjelder ordningen med rett til å søke om fri skoleskyss ved veilengde på minst 6 km.

Søknadsskjema for fri skyss fås på skolen. Skolen tar forbehold om at det kan bli endringer i ordningen. Her gjelder ordning med rett til å søke om fri skoleskyss ved veilengde på minst 6 km. Det er gratis læremidler i videregående skole.

Læremidler blir utlånt gjennom skolen. Elevene kan søke om utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Bergby seier dei opererer med ulike alvorsgrader når det blir meldt om feil, og at dei mest alvorlege kan rettast på ein dag.

Men denne saka har følgt prosedyren for mindre alvorlege feil, noko Itslearning tek sjølvkritikk for. Dei erkjenner at feilen burde fått langt høgare prioritet tilbake i april. Itslearning skulle likevel ha sendt avviksmelding om saka, ifølge Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Tilsynet fekk aldri nokon melding, men Thon seier dei no vil sjå nærare på saka. Berre folk som jobbar i Barnevernet skal vita kven som er barnevernsbarn. Det er naturleg for oss å undersøka om personvernlova er blitt brote i denne saka, seier Thon til NRK.

Me skal hjelpa med all informasjon, svarer Arne Bergby i Itslearning.

Bruke kalenderen i itslearning og koble til planleggeren Verktøykompetanse

Can online classes tell if you cheat? Online universities and massive open online courses use a variety of tools to deter students from cheating. Foresatte skal aldri kunne se andre elevers elevarbeid. I tillegg har foresatte til barn over 12 år begrenset innsynsrett til egne barns arbeid. Derfor kan ikke foresatte inviteres inn i fag som brukes til elever.

Det anbefales derfor at dere lager egne foresatt fag, f.

Gratis læremidler i videregående skole

Har kan da de aktuelle lærerne ha tilgang som lærer i faget, og kan således legge ut generell informasjon til foresatte. Det skal ikke legges ut elevspesifikk informasjon som kan leses av andre foresatte enn til aktuelt barn. Informasjon om tur til Eikedalen, dugnader, ukeplaner osv.

Har du lest dette? Ferjeruter hordaland

Man kan åpne for at foresatte kan kommunisere seg i mellom i f. Det betinger at ansvarlige lærere overvåker forumet og sletter evt. Dersom skaden skjer eller man opplever usikkerhet om det kan ha skjedd, bør dette meldes.

Send en melding om mulige sikkerhetsavvik eller forslag til bedre sikkerhet, til Sensitiv informasjon Sensitiv informasjon er under alle omstendigheter ikke lov å registere i Itslearning. Personopplysningsloven definerer sensitive personopplysninger som opplysninger om: rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling helseforhold seksuelle forhold medlemskap i fagforeninger Men også annen informasjon kan være av slik art at det faller inn under kategorien «konfidensiell» Konfidensiell informasjon som ikke skal ligge i Itslearning IOP er og andre dokumenter som beskriver forhold rundt en elev som faller utenfor «normalen» skal aldri lagres i Itslearning.

Faglige vurderinger er selvsagt lov å utføre i Itslearning, men ikke når eleven har så spesielle behov at det vil kunne være uheldig at slik informasjon kommer på avveie.

Dutch escorts sextreff stavanger

En beskrivelse av at en elev har sosiale tilpasningsvansker, skal f. Føring av anmerkinger og fravær Det skal det heller ikke skrives inn tekst i merknadsfeltet som kan skade eleven. Dette handler da spesielt om helseopplysninger: «Eleven er borte pga. Slike opplysninger skal selvsagt heller ikke ligge andre steder i Itslearning, ei heller ikke i filer opplastet til Itslearning.

De foresatte i den aktuelle gruppen skal 12 da ikke kunne se hvem som har tilgang til denne mappen i faget. Med andre ord skal foresatte ikke få informasjon om hvilke andre barn som tilhører dette nivået enn sitt eget. Dette betyr at man da ikke kan legge ut planene for alle nivåene åpent ut i et fag hvor flere foresatte er deltakere. En praktisk løsning på et slikt problem er, som sikkert mange praktiserer allerede, er å ikke identifisere enkeltelever mot noen av disse planene, men at elvene og foresatte selv vet hvilken plan som gjelder dem.

Så lenge disse ikke er på IOP nivå kan disse benyttes til dette. Bilder Det skal ikke publiseres bilder av elevene i Itslearning, synlig for flere foresatte, uten at det er innhentet samtykke fra foresatte.

Samtykke hentes i dag fra foresatte gjennom det årlige utsendte «elevkortet». Skolen må da registerere hvem som ikke ønsker å få vist bilder av sitt barn, i feltet «Samtykket til bilde» i Extens på den aktuelle eleven. Lærerne må få utdelt oversikt over dem som har takket nei. Foresattes kommunikasjonsmuligheter I dag har vi satt disse sikkerhetsinnstillingene for foresatt profilen i Itslearning: De foresatte er kun synlige for ansatte på skolen. De foresatte kan kun motta kommunikasjon fra ansatte ved aktuell skole.

ITs learning har laget plattformen sin etter sine egne ideer, og ikke etter Skolens behov. Chat for melding Den nye funksjonen som har skapt størst irritasjon og frustrasjon blant lærerne er chat-funksjonen, som har overtatt for det gamle meldingssystemet.

Ideen er at det skal gå kjappere å kommunisere med elevene. Det minner ikke så rent lite om hvordan chatten har blitt på Facebook, men forholdet mellom lærere og elever er ikke som forholdet mellom venner på Facebook. ITs learning har satt som standard at meldinger som går ut til en gruppe vil fungere som en samtale i gruppen, slik at om noen svarer, så vil alle i gruppen se svaret.

Det er ganske vilt, all den tid det går sensitiv informasjon ut av og til, særlig kan elever svare en lærer på en måte de ikke ønsker resten av klassen skal se. ITs learning har laget en avmerkingsmulighet for meldinger vi vil ha «sendt individuelt», da vil svarene kun bli sett av den som sendte meldingen. Det er ikke godt nok.

ITs learning skal endre på dette i en oppdatering i oktober. At de i det hele tatt prøvde på det er ganske uforsåtelig. Man kan undre seg hvordan ITs learning egentlig ser for seg kommunikasjonen mellom lærere og elever, og lærere imellom, foregår. I løpet av skoledagen har elevene undervisning, og bør ikke bli forstyrret av meldinger og chat fra andre lærere i andre fag. På kveldstid har forhåpentligvis elevene bedre ting å ta seg til enn å chatte med lærerne.

Vårt behov er å kunne sende og få enkle meldinger som raskt blir oppfattet.

ITSLEARNING HORDALAND Relaterte emner

Del på epost I slutten av mars 2017 får ein lærar i Hordaland ei alvorleg melding frå eit foreldrepar. Dei er uroa over tryggleiken på det digitale læringsverktøyet svært mange skular i Norge nyttar. Gjennom Itslearning har nemleg barnet deira klart å finna informasjon om eit barnevernsbarn foreldra hadde omsorga for. Skulen tek straks kontakt med Itslearning. På det tidspunktet er det ingen som veit kor mange som har oppdaga informasjon dei aldri burde sett.

ITSLEARNING HORDALAND Kommentarer:
Rapportert den Itslearning hordaland
Søberg fra Kaupanger
Se over min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Autograss. jeg elsker studere dokumenter Nervøst.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net