Typer Organisasjoner

  1. Mer om
Typer Organisasjoner

Fagbegrepet organisasjon omfatter både foreninger, partier og ideelle organisasjoner, offentlige organisasjoner Logoer til ulike typer organisasjoner En organisasjonsmodell er hvordan organisasjonen er strukturert. Vi vil gjennom disse kapitlene ikke vie denne type organisasjon stor oppmerksomhet Det finnes mange forskjellige typer organisasjoner. Vi har både formelle og uformelle organisasjoner, frivillige-, ideelle-, veldedige- og også lærende De formelle organisasjonene kan deles i to hovedgrupper: arbeidsorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Arbeidsorganisasjoner er opprettet Interesseorganisasjoner er en fellesbetegnelse på en rekke ulike typer organisasjoner som arbeider for sine medlemmers interesser

Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

Begrepet organisasjon omfatter således både kollektiver som produksjonsbedrifter og forvaltningsenheter organisasjoner med eiere og ansatte og frivillige sammenslutninger eller foreninger organisasjoner med eiere og medlemmer og der medlemmene gjerne er eiere, og ofte med en mindre gruppe ansatte, som gjerne kalles et sekretariat. De sosiale relasjonene i organisasjoner atskiller seg fra relasjonene i familier, klaner, vennegrupper, nabolag eller gjenger, som vanligvis er mer uformelle og mindre målrettet.

Denne internasjonale utviklingen i offentlig sektor settes også inn i en større og mer generell økonomistyringssammenheng, hvor tradisjonell offentlig økonomistyring Traditional Public Management TPM i økende grad erstattes av ny offentlig økonomistyring New Public Management NPM, som representerer økonomistyringsidéer overført fra privat til offentlig sektor.

Et kjernepunkt i utviklingen fra TPM til NPM, er at tradisjonelle offentlige kameralregnskap som rapporterer pengevirkningen av offentlige inntekter og utgifter erstattes av private forretningsregnskap som rapporterer lønnsomhetsvirkningen av disse inntektene og utgiftene.

Organisasjoner og bedrifter kan delta i midlertidige og permanente råd og utvalg.

Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner NHH

Organisasjoner og bedrifter får uttale seg om lovforslag før de blir oversendt Stortinget. Organisasjonene og Stortinget Høring.

Fagkomiteer lytter til innspill fra inviterte organisasjoner før de kommer frem til sin innstilling. Direkte kontakt: Spesielt i små lokalsamfunn er det nokså vanlig å ta direkte kontakt med politikere. Andre ganger sendes delegasjoner fra kommuner, organisasjoner og bedrifter til de sentrale styringsorganene i Oslo.

Mange organisasjoner har kanskje allerede en formalisert kontakt, f. Spesielt i store saker kan Stortinget nærmest bli nedrent av grupper og delegasjoner som ønsker å påvirke beslutningstakerne. Lobbyvirksomhet: Kan defineres som en form for uformelt, systematisk og målrettet politisk press mot offentlige myndigheter.

Lobbyister er enten representanter for bedrifter eller organisasjoner eller ansatte i profesjonelle PR-byråer som er betalt for å ta direkte kontakt med politikerne. I noen politiske partier kalles denne stillingen partisekretær.

Hva er en organisasjon?

Generalsekretæren er som regel ansatt, til forskjell fra styrelederen som gjerne blir valgt på organisasjonens landsmøte. I bedriftsorganisasjoner og offentlige etater kalles ofte den daglige lederen for direktør, disponent eller administrerende direktør. En daglig leder er dermed en fullmektig "agent" som driver organisasjonen på oppdrag fra eier e eller medlemmer "prinsipal". Den øverste beslutningsmyndighet ligger altså hos organisasjonens øverste organ generalforsamling, landsmøte, parlament, mens daglig leder har fått delegert beslutningsmyndighet for daglig drift.

Hva er en frivillig organisasjon? Frivillighet Norge

Eller annerledes uttrykt: et regnskap skal rapportere informasjon til bruk i kontroll- og beslutningsprosessene i en organisasjon, eller m. Men ettersom kontroll- og beslutningsproblemene er forskjellige for private og offentlige organisasjoner, utarbeides det ulike typer regnskap i privat og offentlig sektor. Antidiskriminering Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemning, rase, størrelse, religion, seksuell orienteering eller sosioøkonomisk bakgrunn kvalifiserer ikke til donasjoner fra Tableau.

TYPER ORGANISASJONER Relaterte emner

Search Hva er en organisasjon? Det finnes mange forskjellige typer organisasjoner. Vi har både formelle og uformelle organisasjoner, frivillige-, ideelle-, veldedige- og også lærende organisasjoner. Vi har også hybridorganisasjoner som opererer både i offentlig sektor og privat sektor samtidig hvor de oppfyller offentlige plikter samtidig som de utvikler kommersielle markedsaktiviteter. Kort fortalt så er svaret på «hva er en organisasjon som følger: En organisasjon er en enhet, et selskap, en institusjon eller en forening bestående av to eller flere mennesker.

TYPER ORGANISASJONER Kommentarer:
Redaktør på Typer organisasjoner
Johannessen fra Sandnes
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Puppenhäuser bauen. Jeg nyter lese tegneserier spent.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net