Tilleggssikkerhet

  1. Mer om
Tilleggssikkerhet

Tilleggssikkerhet er en type sikkerhet som er aktuell i forbindelse med pantelån. Den kan tilbys långiver for at låntager skal kunne bli Realkausjon innebærer å stille tilleggssikkerhet for andres gjeld Tilleggssikkerhet kan være: · Tilleggssikkerhet i fast eiendom. innebærer at vi tar sikkerhet i for eksempel dine foreldres bolig Men tilleggssikkerhet kan også være til hjelp når vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, og noen i familien kan hjelpe til med tilleggssikkerhet Hvis man finansierer bygging av huset med banklån er den minimale egenfinansieringen som regel 10 % og 0 % hvis man har tilleggssikkerhet

Med litt kjapp hoderegning finner vi da ut at 15 prosent av tre millioner er 450 000, som da er beløpet banken vil kreve at du har «i kontant» før de tilbyr deg et boliglån.

Hvor mye kan du låne?

Om du synes prosentregning er vanskelig finnes det mange boliglånskalkulatorer på nettet som regner dette ut for deg. For øvrig er det verdt å nevne at BSU-kontoen din kan benyttes som en del av egenkapitalen ved boligkjøp — uten at du behøver «å slå hull på den».

Dette er en regelendring fra myndighetene som nylig ble innført, som gjør at man kan fortsette å spare på BSU selv om man er avhengig av å bruke de allerede oppsparte midlene i egenkapital. Har du 100 000 kroner på BSU kan du altså legge disse til i egenkapitalen din, uten at pengene behøver å forlate kontoen.

Per i dag er det et begrenset antall banker som tilbyr slike seniorlån, men med dette eksplisitte unntaket og forskriftens generelle formulering «kapitalfrigjøringskreditter» er det god grunn til å forvente at flere banker kommer etter — kanskje også med nye varianter enn de vi i dag finner på markedet.

Inntektsbegrepet tydeligere definert Ordlyden i §3 om betjeningsevne er uendret i dagens og den nye forskriften.

Leasingavtale med Nordea Finance på Orkel

Begrepet «kundens inntekt» er dermed ikke nærmere presisert. Finanstilsynet har imidlertid på forespørsel sagt at det med kundens inntekt menes «kundens samtlige stabile inntekter».

Når belåningsgraden går ned, kan du for eksempel løse ut kausjonisten. Dette gjelder kanskje særlig for de som ikke hadde tilstrekkelig egenkapital da de skulle kjøpe bolig. Da de kanskje ønsker kausjonisten fri for ansvar. Samtidig som det kan være lurt å beholde kausjonisten mens man jobber seg ned mot 60 prosent belåningsgrad.

Boliglånsforskriften - tilleggssikkerhet I boliglånsforsikriften finner man kravene for å få låne til bolig.

Blant annet at belåningsgraden ikke skal være høyere enn 85 prosent av boligens verdi når lånet innvilges. Samme prosent gjelder for rammekreditter boligkreditt. Annen type gjeld knyttet til boligen skal også med.

Boliglånsforskriften strengere form, men fremdeles stort handlingsrom

Eksempelvis skal fellesgjeld med i beregning når man regner ut belåningsgraden. Tilleggssikkerhet kan være med å supplere når belåningsgraden skal regnes ut. Her nevner boliglånsforskriften både kausjon, garanti og pant i annen fast eiendom. Det nevnes også at penger som befinner seg på låntakerens BSU-konto kan trekkes fra lånebeløpet i beregning av belåningsgrad.

Ofte stilte spørsmål

Du får da mulighet til å avgjøre om du likevel ønsker å binde renten. Hvis prisen vår er lavere enn det som står i avtalen du sendte inn, får du selvsagt den lavere prisen. Betale ekstra avdrag på boliglån eller rammelån Du betaler inn som en vanlig regning, hvor lånenummer følger med som kontonummer.

Kriterier for å få innvilget et boliglån I Boliglånsforskriften kan man lese om reglene for å få boliglån, som bankene i landet plikter å følge. Når det kommer til betalingsvilje, stilles det krav til at lånesøker ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Uten tilstrekkelig egenkapital, kan man likevel få boliglån dersom en kausjonist garanterer for hele eller deler av dette beløpet.

Hva er egentlig en kausjonist? En kausjonist er en person som garanterer å betale et lån, dersom hovedlånetaker misligholder sine låneforpliktelser.

Hva er en kausjonist? SpareBank 1

Kausjon er dermed en tilleggssikkerhet for banken, og stadig flere foreldre stiller opp som kausjonister for at barna kan få innvilget et lån til kjøp av bolig. Unntak Forskriften gjelder ikke kapitalfrigjøringskreditter med en belåningsgrad som ikke overstiger 85 prosent, og hvor det uttrykkelig fremgår av avtalen at finansforetaket skal dekke differansen dersom det samlede lånet overstiger boligens verdi på forfallstidspunktet. Med kapitalfrigjøringskreditt menes her avtale om lån med pant i bolig som ytes mot et beløp fra fremtidig salg av boligen, og hvor lånebeløpet ikke forfaller til betaling før en eller flere avtalte og livsrelaterte hendelser inntreffer.

Forskriften gjelder ikke ved innvilgelse av kredittkort dersom kundens samlede kredittkortrammer ikke vil overstige 25 000 kroner. Forskriften gjelder ikke når finansforetak yter usikret kreditt rente- og kostnadsfritt.

Lån som nevnt i første til tredje ledd skal ikke regnes med ved beregning av verdien av innvilgede lån etter § 12 første og annet ledd og § 15 første ledd. Generelle bestemmelser § 4.

Dokumentasjon Finansforetaket skal dokumentere at innvilgelse av lån er basert på en forsvarlig kredittvurdering på grunnlag av utfyllende informasjon om lånekundens inntekt, samlede gjeld og verdi på bolig dersom bolig stilles som sikkerhet.

For samlede nedbetalingslån som gikk over 85 prosent belåningsgrad, hadde bankene innhentet tilleggssikkerhet for 66 prosent av lånene. Sammenlignet med årene 2012— 2014 har denne andelen økt med om lag ti prosentpoeng.

TILLEGGSSIKKERHET Relaterte emner

Artikler Verdt å vite om boliglån Drømmer du om din egen bolig, men er usikker på hva banken legger vekt på når de vurderer en søknad om boliglån? Her forteller vi deg mer om hva som vektlegges og hva du bør tenke over når du søker om boliglån. Opphavsrett: Microsoft Office Online Nominell rente Den nominelle renten er den løpende renten i en bestemt periode, vanligvis ett år, uten at det er tatt hensyn til gebyrer mv. Mer om Nominell rente tar, i motsetning til effektiv rente Den effektive renten forteller hva den virkelige lånekostnaden eller avkastningen er, når du tar hensyn til betalingstidspunkter, rentes rente- effekt og tilleggskostnader, som gebyrer. Mer om Effektiv rente, ikke hensyn til termin-, etablerings- og depotgebyr og forteller deg derfor ikke hva du faktisk må betale for lånet. Bruk derfor alltid effektiv rente når du skal sammenligne tilbud om lån og kreditt.

TILLEGGSSIKKERHET Kommentarer:
Rapportert den Tilleggssikkerhet
Øye fra Hamar
Vennligst sjekk min andre innlegg. En av mine hobbyer er Hausbraten Kaffee. jeg liker lese bøker frenetisk.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net