Tom Tallinje Addition

  1. Mer om
Tom Tallinje Addition

Her er Addisjon på tom tallinje – niv går når elevene foretar utregninger i addisjon og subtraksjon på en tom tallinje. En tom tallinje er en tallinje uten markeringer eller tallskala Denne regnestrategien tilsvarer “å fylle opp tieren” i addisjon. Arbeidsark: Regne om tieren på tom tallinje (0-100), niv Derfor er regnestrategiene “å fylle opp tieren” (i addisjon) og “regne via tieren” (i subtraksjon) Addisjon med tiere og enere på tom tallinje Kapitlet repeterer tallene til 100 og tar deretter for seg addisjon og subtraksjon av tosifrede tall. På disse sidene skal barna bruke en tom tallinje

Vi er opptatt av styrke elevens kompetanse og regneferdigheter blant annet gjennom vektlegge det regne i alle fag, ikke bare i matematikkundervisningen.

Det er en viktig forutsetning for kunne ta hensiktsmessige avgjrelser p en rekke livsomrder. P Gamlebyen skole nsker vi gi en god regneopplring som gir elevene flelsen av mestring og dermed motivasjon for regning.

Hovedtanker bak planararbeidet har blant annet vrt bruke god tid p de ulike periodene og temaene, bygge stein p stein og utvikle elevenes regnestrategier og begrepsapparat. Regneplanen er laget ut ifra tanken om at alle trinn skal arbeide parallelt med regning og tar derfor utgangspunkt i seks perioder som inneholder flere temaer. Innenfor de seks periodene deles det igjen inn i fokusomrder, regnestrategier og sjekkpunkter.

Tom tallinje De magiske tallene 2

Sjekkpunktene er satt opp med utgangspunkt i kartleggingsverktyet Alle teller og skal srge for at elevene har forstelse for det grunnleggende i temaet fr de gr videre til neste. Skolens plan for regneopplringen skal tydeliggjre, systematisere og gi retning for opplringen. Planen er forpliktende og alle skolens lrere m sette seg inn i og flge den.

Tallomrdet 0-20 Sortering Lre tallsymbol 0-10. Se sammenhengen mellom hvor det er flest og antallet i en mengde.

Finne nabotall, telle fra et oppgitt tall. Tallomrdet 0-100 Plassverdisystemet. Telle baklengs Telle med hundreroverganger Fokusere p sammenheng mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon. Utvikling av lure tenkestrategier gjør elevene i stand til å bruke faktakunnskap på nye og mer utfordrende måter. Den tomme tallinja kan støtte ulike tankemåter, for eksempel ved addisjon og subtraksjon av tall.

Algoritmisk tenkning Algoritmisk tenkning betyr at man splitter et stort problem opp i mindre deler. Elevene velger den strategien de finner mest hensiktsmessig ut i fra regneart, tallområde og tallene i den gitte regneoppgaven. Selv om elevene står fritt til å foreta sine egne «hopp» på en tom tallinje, finnes det noen hovedstrategier Beishuizen, 1999, se rammen på neste side.

MATEMATIKK

Samtidig kan de se mengden som tilsvarer tallet. Elevene trenes altså til å «lese» tallene på 20-perlesnora ved å bruke 5-er-strukturen. De kan se at 6 perler består av en gruppe med 5 perler pluss en perle til i en annen farge. Tierne og femmerne er altså viktige holdepunkter.

Dette er en konkret og fysisk modell tilpasset elevene på 1. Sirklene er i to forskjellige farger og de er 5-er-strukturert. Man kan starte med ei tallinje med 10 sirkler og etter hvert utvide til 20 sirkler. Sirklene legges på gulvet og elevene kan gå og stå på sirklene mens de teller.

Vi har funnet det viktig å definere «telleretningen» på tallinja for elevene slik at man alltid starter å telle fra venstre. Sirklene skal ikke ha tallsymboler.

Regne om tieren UNDERVISNINGSMETODER last ned gratis undervisningsopplegg

Da unngår vi at elevene bare leser av symbolene. I tillegg er det slik at plasseringen eller posisjonen til sifferet har betydning for verdien av tallet. Slike systemer kalles posisjonssystemer.

Da får elevene finne tallet, for så å fortelle hvordan de tenke for å komme frem til tallet. Når elevene etter hvert beveger seg inn i tallområdet fra 20-100 blir det med en gang flere andre regnestrategier som er aktuelle, som har med tiere og enere å gjøre.

Vær obs på at det ikke er alle regnestykker i subtraksjon vi kan bruke omgruppering f.

TOM TALLINJE ADDITION Relaterte emner

I tillegg er det slik at plasseringen eller posisjonen til sifferet har betydning for verdien av tallet. Slike systemer kalles posisjonssystemer. Det romerske tallsystemet er et eksempel på at ikke alle tallsystemer er posisjonssystemer. Posisjonssystemet Eksempelvis betyr sifferet 3, i tallet 321, tre hundrere, mens det samme siffer i tallet 13, betyr tre enere. I tallet 0,2, betyr sifferet 2, to tideler, men i tallet 0,002 betyr det samme sifferet to tusendeler. Et talls størrelse kommer an på sifferests verdi og plassering posisjon. Derfor er det viktig at man plasserer tallene under hverandre når man skal legge sammen og trekke fra.

TOM TALLINJE ADDITION Kommentarer:
Redaktør på Tom tallinje addition
Borge fra Lillehammer
jeg liker lese bøker ivrig. Anmeldelse min andre nyheter. jeg er tent på Kalligraphie.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net