Rask Psykisk Helsehjelp Bergen

  1. Mer om
Rask Psykisk Helsehjelp Bergen

RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusvansker. Målet med tjenesten er å gi behandling og hjelp tidlig for å forebygge sykdomsutvikling Rask psykisk helsehjelp tilbyr hjelp i form av kurs, samtaleterapi og assistert selvhjelp til personer med lettere former for angst, depresjon Rask psykisk helsehjelp Bergen. er et gratis tilbud til voksne (18) som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende Personar med milde og moderate psykiske problem kan no få rask helsehjelp i to bydelar i Bergen Det koster typisk 1000 til 1400 kroner timen. Tilbudet i Bergen skal basere seg på programmet Rask Psykisk Helsehjelp. Det er utviklet i England

Mange menn tok kontakt da Harald åpnet opp om sin psykiske helse

Fastlegeordningen Alle som bor i Norge har rett til en fastlege. Har du ikke det, eller vil bytte fastlege, kan du gjøre det her eller du kan ringe 23 32 70 00. Før du skifter, prøv gjerne å ta opp med fastlegen at du ikke syns dialogen er god.

Dette kan være en nyttig tilbakemelding for legen. De tilbyr: Kortere behandling uten innleggelse poliklinikker Dagavdelinger eller døgnavdelinger.

Psykisk helsehjelp er en stollek Tidsskrift for Norsk psykologforening

På poliklinikkene utføres alt fra enkle samtaler til mer langvarig behandling av pasienter. Dagavdelinger i spesialisthelsetjenesten har gjerne bestemte behandlinger for mennesker med for eksempel angst, spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller liknende.

Illustrasjon av Anna Fiske Hjelpetelefoner For mange kan det være god hjelp å snakke åpent med en de kjenner og stoler på om problemene. Variert arbeid i tverrfaglig team.

Kurs og kompetanseheving. Faglig psykolognettverk på tvers av enheter i etaten. En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift IA. Ulykke og gruppelivsforsikring Pensjonsordning.

Individuelt tilpasset oppfølging Oversatt fra Bond,2008 14 Hva betyr dette i vårt arbeid? Derimot: Arbeidshåp Mestringstro 19 Hvordan se tiltakene i sammenheng? Samarbeider om å utvikle tre felles modeller basert på erfaringer fra de forsøkene som har vist god effekt. Lovbruddene skjules av uklare grenseoppganger mellom de som skal gi hjelp.

Lov, forskrift og retningslinjer er vage. Jeg har henvendt meg til Helsedirektoratet, men ikke engang der kan noen konkretisere hva som faller på kommune, og hva som faller på spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av psykisk lidelse.

Når alle kan peke på andre, pulveriseres ansvaret.

Jo, du skal nok ha hjelp, sier fastlege, kommune og spesialisthelsetjeneste, bare ikke her 12. For personer med milde og moderate vansker er risikoen for å havne i en karusell av avvisninger og henvisninger mellom fastlege, DPS-er, avtalespesialister og kommune veldig stor.

Stolleken Når Høie viser til at det er veldig mange steder en kan søke hjelp 13 for psykiske helseutfordringer, nærmer han seg kjernen av problemet. De offentlige psykisk helsetilbudene er organisert som en stollek.

Rask hjelp reddet livet til Henry (53)

Det er altfor få stoler, og mange havner på gulvet. Likevel kan ingen si at det ikke er sittemulighet, for det er da stoler rundt omkring. Den ulogiske organiseringen av psykisk helsetjenestene er genial, sett med budsjettøyne. Vi kan si vi har et universelt helsevesen, der alle får hjelp, selv om mange slett ikke får hjelp.

Rask Psykisk Helsehjelp skal være et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker slik at problemene ikke setter seg. Rask Psykisk Helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer.

RASK PSYKISK HELSEHJELP BERGEN Relaterte emner

Dette er klart et resultat av brukernes innspill, sier spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune, Audun Pedersen, til napha. Mange stemmer Bergens rykende ferske plan for det psykiske helsearbeidet tok ikke bare form bak en pc på et lite kontor. Snakk om å jobbe sammen! I desember i fjor inviterte kommunen til startseminar for å påbegynne arbeidet med ny plan for psykisk helsetjenester rettet mot voksne, for perioden 2016- 2020. Et bredt kobbel av totalt 110 deltagere var invitert og møtte opp på denne dagen: Ulike brukerorganisasjoner og medarbeidere med brukererfaring, spesialisthelsetjenesten, tjenesteledere og andre ansatte innen psykisk helsetjenestene i Bergen kommune, Helsedirektoratet og NAPHA. Skaper eierforhold 18.

RASK PSYKISK HELSEHJELP BERGEN Kommentarer:
Redaktør på Rask psykisk helsehjelp bergen
Haaland fra Alta
Se gjennom min andre nyheter. jeg er tent på Hot Box. Jeg har lyst studere dokumenter jevnlig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net