Ekofisk Kilo

  1. Mer om
Ekofisk Kilo

Installert i 1986; Driftsstart i 1987, med oppstart vanninnsprøyting 28. desember 1987; Kalles også for «Ekofisk Kilo Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en I tillegg til Ekofisk-feltet, Norges første oljefelt, består området av de produserende feltene Eldfisk og Embla, som også inngår i utvinningstillatelse (PL Ekofisk T er en kombinert plattform og lagertank i betong. Den består av ni sylindriske betongtanker som hviler på et fundament og er omgitt av SOLSKINNSHISTORIE: Tina Bru er med på feiringen av Ekofisk 50 år etter at produksjonen der startet opp

En alvorligt hendelse kunne endt med dødsfall. Petroleumstilsynet iverksetter gransking etter tre alvorlige hendelser denne uken 13.

Gjennomført årsmøte

Innsynkning I 1984 oppdaget man at havbunnen ved Ekofisk hadde sunket. Dette skyldtes at krittbergarten i reservoaret ble sammenpresset etter hvert som gass og olje ble utvunnet. Under selve Ekofisk var innsynkningen tre meter, ved Vest-Ekofisk 0,6 meter. De andre feltene var ikke berørt.

Gransking av sikkerheten på Ekofisk

For å stå imot en hundreårsbølge ble derfor alle stålplattformene på Ekofisk-senteret i 1987 hevet seks meter ved hjelp av 100 hydrauliske jekker, hver med en løftekapasitet på 600 tonn.

Det håper vi å få til nå, sier Breivik.

Målte første monsterbølge på norsk sokkel Den første monsterbølgen som ble registrert av et måleinstrument traff Draupner-plattformen nord for Ekofisk 1. Denne bølgen var på 25,6 meter, mens den signifikante bølgehøyden var 12. Erfaringer har vist at vannet fortrenger oljen langt mer effektivt enn ventet, og den endelige utvinningsgraden på Ekofisk er estimert til over 50 prosent.

Last ned også: 61 kilos in pounds

I tillegg til vanninjeksjon gir kompaksjon av det myke krittet ekstra trykk i dreneringen av feltet. Kompaksjonen har ført til at havbunnen har sunket med mer enn ti meter, spesielt i den sentrale delen av feltet.

Det er ventet at innsynkingen vil fortsette, men med en lavere rate.

Last som ikke er godkjent av Air Transport Services vil ikke godkjennes av Equinor på helikopterterminalen. Lasten skal gis et bestemt lastnummer.

Lasten skal ikke inneholde forbudte gjenstander eller farlige varer. Lasten skal veies for å sikre at den er i samsvar med krav til størrelse og vekt.

Dårlig start for oljesikkerheten Dagsavisen

Regler vedrørende vekt og størrelse på last må klargjøres med Equinor i hvert enkelt tilfelle for å sikre at helikopteret har tilstrekkelig lastekapasitet. Vi vil i første omgang jobbe for å sikre at våre medlemmer som ikke er en del av sikkerhetsbemanningen holdes i arbeid, ved omplassering eller opplæring.

Del på epost — Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfridd.

Julekalendervinnere

Dette sa statsminister Trygve Bratteli da han var offshore på Ekofisk-feltet i Nordsjøen 9. Etter talen snudde han seg og trakk i en snor. En gardin gled til side og avslørte en plakett.

Har du lest dette? Watt til kilowatt timer

Og med det var Ekofisk åpnet. Deler av talen som Trygve Bratteli holdt da Ekofisk skulle starte produksjonen.

EKOFISK KILO Relaterte emner

I enkelte brønner på Cod-feltet hadde Phillips funnet spor av olje og gass, men fram til sommeren 1969 var det ikke funnet drivverdige funn i norsk sektor. Det var da boret tilsammen 32 brønner i norsk del av Nordsjøen. For Phillipsgruppen gjensto imidlertid én brønn på boreprogrammet, som selskapet var forpliktet til å gjennomføre. Kontrakten som Phillipsgruppen hadde med riggselskapet Odeco var også slik kostnaden var den samme enten riggen Ocean Viking boret eller ikke. En stor gasslomme gjorde boringen problematisk, og det måtte foretas flere boringer ut over høsten. Aftenposten hadde på førstesiden 2.

Ekofisk Kilo
EKOFISK KILO Kommentarer:
Forfatter på Ekofisk kilo
Førde fra Narvik
Jeg trives rapporterer norske nyheter innad. Se gjennom min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Casterboarding.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net