Ist Direkte Barnehage

  1. Mer om
Ist Direkte Barnehage

Velkommen til IST Direkte Ta kontakt med din barnehage for å få tilsendt nytt kontobrev, og logg så inn med dette og sett ønsket brukernavn og passord IST Direkte forenkler den daglige kommunikasjonen mellom barnehage/SFO og hjemmet, og forenkler dermed daglige gjøremål for foresatte og ansatte Alle foreldre må være aktive på denne portalen da det er her all nødvendig informasjon legges ut. Barnehagen bruker IST i det daglige IST Direkte er et kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og personale i barnehage og SFO Ved innlogging som foresatt blir et antall tjenester tilgjengelige. Først får de foresatte et overblikk over sitt barn/sine barn som er innmeldt i barnehage og

Digitale verktøy

Det gjelder ikke dersom SFO-barnet har søsken som går i barnehage i andre kommuner. Som tidligere vil foresatte med barn på 1. Virksomheten har ansvar for blant annet Fakturering og innfordring: Innkreving av kommunale krav, herunder blant annet eiendomsskatt, kommunale gebyrer, husleie, institusjonsopphold, SFO, barnehage, helse og omsorgstjenester, og skjenkebevilling.

I tillegg har virksomheten ansvar for innfordring av misligholdte sosiallån og formidlingslån. Disse kan sees under "Finn barn".

Skolefritidsordning (SFO)

Dette har vi fått flere henvendelser på, og IST jobber for å finne en løsning på dette. Hvis du har faste tider hver uke, trenger du sannsynligvis bare sende inn 1 oppholdsplan. Denne planen vil bli gjentatt hver uke en såkalt rullende plan. Registrer fravær eller ferie Daglig fravær Har barnet fått feber og må være hjemme?

Det er lurt å merke klærne siden det er over 130 barn og veldig mange like klær og sko i samme størrelse. Det er lurt å ha gymsko, tøfler og en vannflaske. Via ikonet Skjul detaljer, kan personalet raskt skjule informasjonen som fremkommer på denne siden, hvis noen skulle passere mens personalet har Opplysningskort for barn framme.

Personvernerklæring barnehager

Registrering av avtaler skjer vanligvis av de foresatte, men også personalet kan opprette en avtale på et barn, f. Gå til fliken Avtaler Her får man en oversikt over gjeldende avtaler: En avtale kan være en Engangsavtale.

En engangsavtale forsvinner når tiden for avtalen har passert. En engangsavtale kan også være en påminnelse som Glem ikke å sende med regnklær.

Nordre Follo kommune

Slike avtalemuligheter har de foresatte både via app og innlogging for foresatte. Personalet har mulighet til å opprette, endre og slette eksisterende avtaler på et barn, men det anbefales at de foresatte selv har ansvaret for dette.

Kommunikasjon Via menyvalget Kommunikasjon kan administratorer og personalet enkelt kommunisere med de foresatte.

Kommunikasjonen kan skje via Meldinger, Gå-hjem-meldinger gjelder kun barnehage, SMS, Galleriet bilder eller via oppslagstavlen. Meldinger Aller først vises en liste over de senest innkomne meldinger.

Som administrator kan man velge å se meldinger for hele enheten gå til Bytt avdeling, øverst til venstre i programmet. På denne måten vil personalet kunne informere den foresatte, eller den som henter barnet. For å opprette gå-hjem-melding, Ny melding til foresatte 43 44 Velg deretter mottakere i feltet Velg blant.

Marker en foresatt, ev flere hold Ctrl-tasten nede mens du marker, for å markere flere.

Flytt ønsket mottaker over til feltet Send til, ved bruk av piltaster. Skriv deretter inne ønsket tekstinnhold i feltet Emne. Trykk Send melding.

Sande skole : SFO

Først vises en oversikt over sendte SMS det er mulig å filtrere på periode. For å sende SMS trykker man på Opprett SMS til foresatte Velg deretter mottakere 45 46 Dersom en person er markert med rødt i listen, indikerer dette at det ikke er registrert mobilnummer på denne personen, hvilket innebærer at personen ikke vil motta SMS. For å sende SMS velges først mottakere; Marker en foresatt, ev flere hold Ctrl-tasten nede mens du marker, for å markere flere.

Lag brukernavn og passord Neste gang du logger inn er det dette du bruker.

Oppsigelse av plass må skje med 1 — én — måneds varsel. Plassen kan bare sies opp fra den 1.

IST DIREKTE BARNEHAGE Relaterte emner

Innhold Behandling av personopplysninger Våre kommunale barnehager behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver og andre tjenester. Eksempelvis trenger vi personopplysninger for å kunne fatte riktig vedtak og ivareta retten til barnehageplass, ha grunnlag for tilpasning av barnehagetilbudet som det enkelte barn har rett på, samt sikre korrekte kontaktopplysninger til barn og foresatte. Andre eksempler hvor vi behandler personopplysninger er for å: kommunisere med barnet og foresatte, også ved overgang til skole ha nødvendig informasjon om utfordringer barnet har knyttet til for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold og lignende for å møte barnets behov så lenge barnet går i barnehagen ha nødvendige opplysninger knyttet til foreldrebetaling Hva er det rettslige grunnlaget? Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i kommunale barnehager er for det meste hjemlet i lov. Sentrale lover er: Barnehageloven Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Personopplysningsloven Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.

IST DIREKTE BARNEHAGE Kommentarer:
Forfatter på Ist direkte barnehage
Nguyen fra Harstad
jeg er glad i lese tegneserier perfekt. Anmeldelse min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Gateball.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net