Libir Birkeland

  1. Mer om
Libir Birkeland

Content [hide]

Leverandør av renovasjonstjenester i Lillesand og Birkenes. Vi er ansvarlige for all innsamling av avfall og slam. Og drifter i tillegg flere LiBiR har det daglige ansvaret for renovasjonen i Birkenes kommune. Det finnes tre miljøstasjoner i Birkenes: Tollnes/Birkeland, Engesland og Herefoss LiBiR planlegger, anlegger og driver fellesanlegg for mottak og behandling av avfall og kloakkslam. Videre skal LiBiR samordne og utføre innsamling og Birkenesavisa er lokalavisa for Birkeland, Herefoss og Vegusdal i Birkenes kommune i Aust-Agder. Birkenesavisa kommer ut en gang i uka, og har et godkjent Kristian Birkelands tras

Hel dag fra 6 timer. Kommunale avdelinger som normalt ikke tilhører bygget skal betalte leiepris som lag og foreninger. Maximalsatser reguleres av de statlige vederlagsforskriftene, for inntekt inntil 2 G vil det si 90 pr måned gjeldende.

Her får man oversikt over tømmedatoer, returpunkter, sorteringstips med mer. Næringskunder Næringskunder som leverer til Miljøpartner Sør på Knudremyr har fått nytt kjøremønster.

Les også: Spilevegg inne

Henvendelser i luke ved vekt Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 37 26 96 50 hverdager 08-15, dersom du har spørsmål Telefon: 37 26 96 50. Kulturskolen har de siste årene tilbudt en rekke kurs og seminarer, deriblant musikkteori, trygg på scenen, bandhelg, mm. Det vil bli sendt ut epost til alle kulturskoleelever foresatte i forkant, med informasjon og påmelding.

Tom plastemballasje som det har vært olje eller annet farlig avfall i skal sorteres som farlig avfall. Dette legges i vanlig bærepose og henges på kroken. Sekker til plastemballasje Sekker til plastemballasje deles ut en gang pr år.

Denne septiktanken er mest vanlig i eneboliger. Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes også som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjø-resipienter, eller som forbehandling før hovedrensetrinnet i ulike typer avløpsanlegg.

God slamavskilling er viktig for at hovedrense-trinnet skal fungere godt. Slamavskillere utformes slik at både bunnslam og flyteslam holdes tilbake.

Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS

I mindre følsomme områder hvor utslippet kan føres til god sjøresipient, og med minst to meter under laveste vannstand, kan slamavskilling være aktuelt som eneste rensetrinn. Dette er en løsning som er enkel. Den krever lite areal, er rimelig og krever lite tilsyn.

LIBIR BIRKELAND Relaterte emner

Inklusiv annonse og matrialgebyr 3. PBL nr, med avgrensing av gebyrsummen oppad og nedad. Små reguleringsendringer etter PBL dlegert til adm. Søknad om utslipp Søknad om tillatesle til utslipp etter Forurensningsforskriftens 2-5 Til og med 5 pe Over 5 pe,,5 Økonomiplan -209 4 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider etter forurensinsforskriften kap 2. Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan,5 Gebyr konsesjonssaker maks ifht.

LIBIR BIRKELAND Kommentarer:
Redaktør på Libir birkeland
Bergheim fra Namsos
Jeg nyter dele interessante nyheter knottily. Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Bouldern.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net