Næringskjede Eksempel

  1. Mer om
Næringskjede Eksempel

En næringskjede er en serie organismer eller arter der hver art spiser arten som ligger under den i næringskjeden og selv blir spist av Et eksempel på en næringskjede, med en toppkonsument øverst og en produsent nederst. En næringskjede er en rekke av organismer, der hvert ledd nærer seg av Næringskjeder, næringsnett og kretsløp er sentrale begreper innen økologi, som er viktige for forståelsen av sammenhengene i naturen Noen dyr kan både spise kjøtt og planter. Bjørn og rev er eksempler Bilde: Planter, som for eksempel blåbær, er det første leddet i alle næringskjeder. Dyr kan ikke lage sin egen mat

Vi mister fjellnaturen

Forhøyede konsentrasjoner - Generelt var konsentrasjonene av de ulike stoffene omtrent som tidligere observert, sier Ruus.

Bromerte flammehemmere transporteres over store avstander med hav- og luftstrømmer, blir værende i miljøet i lang tid, kan oppkonsentreres i næringskjeden og er giftige.

Energien som driver reaksjonene, stammer fra sollyset. Klorofyll er nødvendig for fotosyntese.

Biologisk mangfold: betyr også at det finnes mange ulike naturtyper i ett område. Dersom en art blir borte fra et område, kan det få innvirkning på flere andre arter i samme område. Dersom vi ødelegger en naturtype, kan vi være med på å utrydde både plante- og dyrearter som er spesielt tilpasset naturtypen. Det kan også få virkning for andre naturtyper. Når vi mennesker foredler for eksempel poteter, forsøker vi å beholde bare de arveanleggene som gir oss den typen poteter vi ønsker.

Næringskjeder i havet Spør en biolog

De andre arveanleggene har vi ikke bruk for. Sammenlikning av trinndeling i NiN med trinndeling i andre arbeider Det er ikke kjent om det finnes andre metoder for tallfesting av ubalanse mellom trofiske nivåer. Drøfting av andre temaer med relevans for økoklinen Når kommer ubalanse mellom trofiske nivåer UB til anvendelse? Naturen er dynamisk og sterke populasjonssvingninger kan være del av denne naturlige dynamikken. Her er en nærmere titt på hver av de trofiske nivåer i næringskjeden.

Plankton er første ledd i næringskjedene i havet

Produsenter: Produsentene utgjør første trofisk nivå av et økosystem. De tjener sitt navn via deres evne til å produsere sin egen mat. De trenger ikke være avhengig av noen annen skapning for sin energi.

En gjedde trenger således langt mer energi for å vokse fra 9 til 10 kg enn den trengte for å bli en kilosgjedde. Miljøgifter Miljøgifter kommer for det meste fra industrielle utslipp, gruvedrift, avrenning fra fyllplasser og uforsvarlig behandling av spesialavfall.

Du vil kanskje like: Formelt brev eksempel

I mange vassdrag og fjorder er konsentrasjonen av miljøgifter så høy at det er kostholdsråd for inntak av fisk og skalldyr derfra. Støtt arbeidet vårt og få en lekker button Hva er konsekvensene for naturmangfoldet? Forurensning kan føre til naturen endrer seg drastisk og blir ubeboelig for de som lever der.

Forstyrrelser i bestander på grunn av forurensning kan gi ringvirkninger til resten av næringskjeden og de andre artene i økosystemet. For eksempel favoriserer nitrogenforurensning fra landbruket de få planteartene som vokser best med mye nitrogen.

Disse får dominere på bekostning av alle planter som trenger mer næringsfattig omgivelser. Gift i maten Miljøgifter transporteres fra utslippsstedet med luft og vann.

Dette gjør for eksempel at det å gi folk i Arktis råd om hva de skal spise, blir et dilemma. Flere ørkenplanter har utviklet ekstra tykke stengler og blader der de kan lagre vann.

Næringskjede og næringsnett i myr

Slik kan de leve lenge på det vannet de drikker under hvert regnskyll. Mange ørkenplanter lagrer vann i bladene sine.

FOTO: Raul654, Wikimedia Commons Dyr lagrer også vann Dromedarer kan for eksempel drikke over 100 liter vann på kort tid, og oppbevarer vannet i magen som et reservelager. En dromedar tåler å miste mye mer kroppsvæske enn de fleste andre dyr.

Dromedarer har dessuten en fordøyelse som gjør at den klarer å utvinne vann fra de tørre ørkenplantene den spiser.

NÆRINGSKJEDE EKSEMPEL Relaterte emner

Noen organismer spiser på andre eller deres avfall, og på denne måten kan materie og energi transformeres. En næringskjede refererer til overføring av energi og materie som går fra en organisme til en annen. I tillegg tar denne terrestriske næringskjeden hensyn til energien som går tapt gjennom respirasjon i hver av gruppene av organismer. Den terrestriske næringskjeden er en som involverer terrestriske organismer. Det vil si til dyrearter og planter som utfører vitale funksjoner i det terrestriske miljøet og utenfor vannmiljøet. Nivåer av den jordiske næringskjeden Innen den terrestriske næringskjeden finner vi følgende nivåer: Produserende organisasjoner: er de som normalt er planter og som er ansvarlige for å omdanne uorganisk materiale til organisk materiale.

Næringskjede Eksempel
NÆRINGSKJEDE EKSEMPEL Kommentarer:
Redaktør på Næringskjede eksempel
Singh fra Drammen
Les gjerne min andre innlegg. jeg liker Kilikiti. jeg elsker rapporterer norske nyheter kort.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net