Nordsjøolje

  1. Mer om
Nordsjøolje

Nordsjøolje, også kalt Brent råolje, er en av hovedklassene for handel av søt, lett råolje som utvinnes fra oljefelt i Nordsjøen. Oljen inneholder Brent- og Forties Blend, samt råolje fra Oseberg- og Ekofiskfeltet. Benchmarket er kjent som Brent Nordsjøolje, også kalt Brent råolje, er en av hovedklassene for handel av søt, lett råolje som utvinnes fra oljefelt i Nordsjøen. Oljen inneholder Brent- og Informasjon, Offisielt volum, Offisiell omsetning, Meldinger fra Newsweb Analytikere mener oljeprisen skal opp: – Oljeprisen er som været i april, men det går mot sommer uansett Følg kursbildet, nyheter og teknisk analyse for Brent Spot

Men hvis overproduksjonen fortsetter, kan det til slutt bli mangel på lagerkapasitet også på verdensbasis, forklarte analytiker Ed Morse i Citigroup tirsdag. Stor produksjon og lav etterspørsel som følge ekstreme tiltak mot koronapandemien i en lang rekke land, er hovedårsaken til de lave oljeprisene.

Inntil da kan overproduksjonen være så mye som 30 millioner fat per dag, skriver han. Dermed fylles oljelagrene raskt opp, ikke bare i USA, men trolig også i resten av verden.

Foreta tekniske analyser valgfritt. Noen nettmeglere har gode tekniske verktøy som lar deg analysere historiske priser, og med grunnlag i disse prisene kan man forsøke å danne prognoser for videre prisutvikling.

Oljepris Høyeste pris på nordsjøolje siden mars

Det er faktisk ikke så veldig vanskelig å lære seg hvordan man bruker tekniske verktøyene, de fleste nettmeglere har nyttige forklaringer som gjør det hele veldig mye enklere. Teknisk analyse er en utbredt analyseform i de fleste finansmarkeder, og byr på gode metoder som hjelper deg å ta de riktige beslutningene som gir den beste avkasstningen.

Alle typer partikler kan ha en effekt på slimhinnene, men vi vet lite om hvor skadelig det er, ettersom det er gjort lite forskning på produktene som benyttes i dag. Men det ventes ikke at den blir effektiv nok til å stanse prisfallet som følge av koronakrisen.

Oljeprisen stuper eksperter peker på koronafrykt

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Ved denne metoden får man frem en kurve som viser hvor mye destillat som går over ved et gitt kokepunkt TBP, True Boiling Point, og ved å analysere standardiserte kutt kan man så få en god oversikt over egenskapene hos de forskjellige produktene. Geografiske typer Selv om råoljen varierer mye i sammensetning fra felt til felt, kan enkelte egenskaper være karakteristiske for flertallet av råoljer innenfor et større geografisk område: Nord-Afrika: Råoljer herfra er lette og gir følgelig høyt utbytte av de lettere fraksjoner og lavt utbytte av tunge fyringsoljer.

Svovelinnholdet er meget lavt. Nordsjøen: Noe tyngre råolje enn fra Nord-Afrika, men med meget lavt svovelinnhold.

Har du lest dette? Trude drevland odd drevland

Dette gir høyere utbytte av mellomdestillater og fyringsoljer. Stivnepunktet er høyt.

Relativt høyt innhold av naftener og aromater. Midtøsten: Den store produksjonen av råolje herfra middels tunge råoljer, preget av et meget høyt innhold av alkaner utgjør grunnstammen i forsyningene til de fleste raffinerier i Europa og Japan.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe uttalte også nylig at det skal satses på økt utvinning fra oljefeltene våre. Da vi begynte forskning på bruk av såpe på 1980-tallet var vi altfor tidlig ute. Norge fløt over av olje som var lett å utvinne.

olje og energi, Oljeprisen Dyreste nordsjøolje på to og et halvt år

For såpen må være som et realt kinderegg: Den må være miljøvennlig, den må ikke lime seg fast på bergartene i oljereservoaret under havbunnen og den må kunne løse seg opp i saltvann.

Torsæter regner med at opptil hundre såpevarianter må under lupen før en skreddersydd såpe for oljevask er på bordet. Lano for liten, Lano for olje — Vi må ha en såpe som er nedbrytbar og helst laget av et organisk materiale.

NORDSJØOLJE Relaterte emner

Les mer i Store norske leksikon Artikkelstart Råolje er en naturlig forekommende, flytende blanding av hydrokarboner som finnes i reservoarer i berggrunnen og som utvinnes som råstoff i petroleumsindustrien. Eldre betegnelser på råolje er blant annet bergolje, jordolje og mineralolje. Faktaboks Også kjent som engelsk crude oil Råolje er en form for petroleum og dannes sammen med naturgass ved modning av organisk materiale i sedimentære bergarter. Råolje foredles blant annet til bensin, parafin, diesel og fyringsolje se oljeraffinering og til plast og syntetiske fibrer se petrokjemi. Råolje kan ikke destilleres fullstendig, ettersom den inneholder forbindelser med meget høy molekylvekt relativ molekylmasse. Tilhørende emnesider Artikkelen inngår i temasiden Olje- og gassutvinning Kjemisk sammensetning Råolje er en meget kompleks blanding av et stort antall kjemiske forbindelser, og sammensetningen varierer fra felt til felt.

NORDSJØOLJE Kommentarer:
Forfatter om Nordsjøolje
Søberg fra Tromsø
Jeg har lyst lese om Norge solid. Se over min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Fangenwrestling.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net