Min Pensjon No

  1. Mer om
Min Pensjon No

Vi henter automatisk inn dine pensjonstall fra folketrygden og alle stedene du har jobbet Her gir vi deg også tips og råd om hva du kan gjøre for å få den pensjonen du ønsker deg Du er alltid velkommen til å kontakte våre autoriserte rådgivere dersom du trenger råd Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle I tjenesten Din pensjon blir pensjonen beregnet på grunnlag av de opplysningene NAV har om deg, i tillegg til de opplysningene du har oppgitt

Svar: Det er viktig å sjekke nøye hva som er reglene for å kombinere pensjon og inntekt. Det er ulike regler for ulike typer pensjon og gamle og nye ordninger, privat og offentlig sektor.

Beregn din pensjon Pensjonskalkulator Nordea

Folketrygdens alderspensjon, ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 og senere, ny offentlig AFP og AFP i privat sektor kan kombineres fritt med inntekt. Gammel offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1962 og tidligere, kan kun kombineres med inntekt som ikke gir medlemskap i pensjonsordningen, for eksempel inntekt fra privat sektor og såkalt pensjonistlønn.

Du vil kanskje like: Skattekalkulator pensjon

Delvis arbeid kan kombineres med delvis inntekt. Hovedregelen er at du kan ta ut alderspensjon i den grad du fratrer stillingen sin.

Viken pensjonskasse pensjon lån forsikring

Gammel AFP i offentlig sektor, for de som er født i 1962 og tidligere, kan ikke kombineres med noen form for inntekt. Det spiller ingen rolle om inntekten skriver seg fra offentlig eller privat sektor. All inntekt som gir opptjening i folketrygden, reduserer retten til AFP.

Det er et toleransebeløp på 15. Vær oppmerksom på at det går an å kombinere delvis AFP med deltidsstilling. Tjener du for mye, blir AFP regnet om du du vil få krav om tilbakebetaling.

Last ned også: Min side nav pensjon

Uførepensjon pensjonskassen og uføretrygd NAV kan i noen grad kombineres med inntekt. Har du uførepensjon bør du sjekke svært nøye selv, både med Nav og tjenestepensjonsordningen din. Inntektsgrensen fastsettes individuelt.

Gi din pensjon superkrefter

Sjekk vedtaksbrevene, der står det angitt hva som er din inntektsgrense. Er utbetaling av alderspensjon fra Folketrygden avhengig av sivilstand? Ja, hvis du er singel får du utbetalt alderspensjonen uavkortet.

Vil uttak av folketrygd krever egen søknad?

Ja, du må bestandig søke om uttak om alderspensjon, selv om du blir 67 år går ikke dette automatisk. Søknad bør sendes inn minimum 3 måneder før oppnådd alder på 67 år.

Topp 5 spørsmål fra pensjonswebinaret

Merk at alderspensjon fra folketrygden tidligst kan utbetales fra og med måneden etter at NAV har mottatt søknad. Har vi med tjenestepensjon de samme skattereglene som dem med AFP og folketrygd? Nei, det har vi dessverre ikke. Vi med særaldersgrense for ikke tilgang til ny beregningsmodell på skatt.

Forhåpentligvis har du nedbetalt boliglån og slikt innen den tid, men du bør også komme i gang med sparing. KLP forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i svært mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter i Norge. Blir du varig syk eller ufør kan du få uførepensjon Dør du, kan dine etterlatte kan få ektefellepensjon eller barnepensjon.

Har du oppnådd en viss alder kan du ta ut alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Pensjonskalkulator

For å kunne se svaret fra MP Pensjon må du logge deg inn - Trykk her for pålogging Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. For alle andre henvendelser.

Vi samler inn personopplysninger om deg for å kunne gi deg årlige forsikringsbevis og beregne pensjonen din når det blir aktuelt. Nærmere beskrivelse av vår innsamling, bruk og oppbevaring av opplysninger samt din rett til innsyn og sletting, kan du lese mer om i vår Personvernerklæring.

MIN PENSJON NO Relaterte emner

Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon OTP er en pensjonsordning finansiert ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av lønn til sparing. Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en tjenestepensjonsordning inntrådte. Hvis du som arbeidsgiver oppretter ordningen for sent må du etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven.

MIN PENSJON NO Kommentarer:
Forfatter på Min pensjon no
Våge fra Stavanger
Jeg nyter lese romaner langt. Les også min andre nyheter. jeg liker Fahrradpolo.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net