Livssynshumanisme

  1. Mer om
Livssynshumanisme

For livssynshumanister er kunsten å tvile uten å fortvile. Altså leve godt uten å ha alle svarene. Mening er noe som må skapes av mennesket selv, og ikke noe Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et · Livssynshumanismen er en strømning som plasserer mennesket i sentrum for enhver forståelse av universet Livssynshumanisme er et verdslig livssyn som vektlegger etiske og demokratiske verdier slik de er formulert i menneskerettighetene, og som vil gi grunnlag Et humanistisk perspektiv kan finnes i både religiøse og ikke-religiøse livssyn. Men når humanismen tar form som humanetikk eller livssynshumanisme, blir den en Livssynshumanisme eller human-etikk er et livssyn som har mennesket i sentrum, som ser på virkeligheten med vitenskapens øyne uten troen på noe overnaturlig

Diktlesing Avsluttende musikk Det er ikke noe krav at det skal være bestemte innslag ved en livssynsnøytral gravferd.

Livssynshumanisme Wikipedia

Men det anbefales vanligvis at man har ulike innslag og at man gir seg god tid. Begravelseslbyrået vil kunne gi råd om rekkefølgen i programmet og forslag til musikk, sang og lyrikk.

Last ned også: Julemarked oslo

Dette uttrykket kommer av profan, uinnvidd, ikke hellig, og humanisme. Uttrykket oppfattes av sekulære humanister som en kritisk-nedsettende betegnelse på det sekulære humanistiske livssyn, og står i motsetning til hvordan sekulære humanister og humanetikere betegner seg selv.

Livssynshumanismen internasjonalt[ rediger rediger kilde ] Da verdens første livssynshumanistiske organisasjon ble stiftet i New York i 1929, First Humanist Society, var det et positivt livssyn som ble proklamert, støttet av John Dewey, Helen Keller, Will Durant og andre fra tidens anerkjente åndselite. I 1933 kom «Humanist Manifesto» fra den samme krets. Senere er det kommet en rekke tilsvarende manifester og erklæringer om humanismens verdier og prioriteringer.

I relasjon: Seletun

Disse er signert av et meget stort antall av verdens mest kjente filosofer, forfattere, vitenskapspersoner. Selv om det er livssynshumanismens positive verdier som fremheves i disse dokumentene, gjøres det helt klart at livssynet avviser gudstroen og overnaturlige begrunnelser for verdiene.

Etter hvert er det blitt etablert organiserte grupper som praktiserer dette livssynet i mange land, og det er arrangert 15 humanistiske verdenskongresser — to av dem i Norge 1962 og 1986 — i regi av International Humanist and Ethical Union IHEU.

IHEU ble stiftet i Amsterdam i 1952 og er den internasjonale paraplyorganisasjonen for sekulære humanister, ateister, rasjonalister, sekularister, skeptikere, fritenkere og lignende. IHEU har over tre millioner medlemmer organisert i over 100 nasjonale organisasjoner i 40 land. Størsteparten av disse medlemmene holder til i den tredje verden. IHEUs visjon handler om en humanistisk verden, en verden hvor minoritetenes menneskerettigheter respekteres og alle er i stand til å leve verdige liv.

Humanismens utgangspunkt

Formålet er å bygge og representere den globale humanistbevegelsen, som ifølge organisasjonen skal forsvare menneskerettigheter og fremme livssynshumanistiske verdier over hele verden. IHEU arrangerer hvert tredje år en større humanistisk verdenskongress og gir ut magasinet International Humanist News hvert kvartal. Men når humanismen tar form som humanetikk eller livssynshumanisme, blir den en mer avgrenset ikke-religiøs posisjon. Her vektlegger man menneskets ukrenkelige verdi, samtidig som man avviser troen på en virkelighet over denne verden.

Historiske røtter Humanetikken framstår som et moderne livssyn, som på grunnlag av vitenskapelig erkjennelse, frigjort fra religiøstformynderskap, vil virkeliggjøre det gode liv for individ og samfunn.

Med fornuften som siste instans avgrenser den seg både mot førmoderne forestillinger om religiøs autoritet, og mot postmoderne filosofi som trekker fornuften i tvil. Humanetikkens historiske røtter er særlig 1700-tallets opplysningsfilosofi og 1800-tallets naturvitenskapelige tenkning, men impulser hentes også fra eldre tid — helt tilbake til den greske myten om Prometeus, som ville ta ilden fra gudene for å gi den til menneskene.

Nc Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. Keystone Pictures Usa Bruk bildet Men livssynshumanismen har også hentet impulser fra en annen retning, den franske eksistensialismen.

Livssynsnøytral gravferd

Jean-Paul Sartre 1905—1980 var opptatt av menneskets frie valg og så ateismen som en konsekvens av at det ikke fantes et ferdig menneskebilde gitt av Gud. Se Humanisme og filosofi: nyere tid.

I seinere år er forholdet mellom humanisme og naturalisme blitt interessant belyst i forbindelse med forskeren Richard Dawkins. Derfor trenger de regler for hvordan de skal leve sammen.

De menr at menneskene selv kan lage gode levergler.

LIVSSYNSHUMANISME Relaterte emner

Ofte stilte spørsmål om humanisme Humanetikk eller humanisme, hva er forskjellen? Vi forstår human-etikk og humanisme som synonymer, men For Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre. I nyere tid har det utviklet seg slik at " humanisme " har blitt brukt som betegnelse på vårt livssyn, bl. Humanisme brukes også om humaniora-fag i høyere utdanning og forskning. Når det er nødvendig å presisere, kan man bruke "livssynshumanisme".

LIVSSYNSHUMANISME Kommentarer:
Forfatter på Livssynshumanisme
Teigen fra Lillehammer
jeg liker utforske norske bøker helt klart. Bla gjennom min andre innlegg. jeg er tent på Kochen.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net