Kle Murvegg Innvendig

  1. Mer om
Kle Murvegg Innvendig

Du har ikke problemer med fukt NÅ Pga at veggene ikke er kledd inn. Begynner du å isolere å kle inn murvegger som ikke er isolert på utsiden og Jeg har et rom i kjelleren under bakkenivå med murvegger. Må jeg isolere innvendig, eller er det nok å lekte ut for spikerslag Innvendig etterisolering av yttervegger har vært ansett som risikabelt fra innsiden eneste løsning for energioppgradering av murvegger Fuktsperre mot betongvegg kle murvegg innvendig /10/15 · Kan vi isolere og kle veggene med feks Walls2paint plater uten å risikere mugg og sopp Innvendig etterisolering av murvegg. Skrevet av Olle Christer Stenby / Oppdatert 10.01.2020. Man kan etterisolere yttervegger av mur på innvendig side

Smilende panel Vi anbefaler å montere panel smilende, det vil si at kvistene bartene skal peke oppover og ikke nedover. Da har man montert bordene slik at toppen av treet er mot taket. Avslutning mot hjørne med hjørnekasse Et innvendig hjørne avsluttes enten mot hjørnelist eller mot innvendig hjørnekasse. Her viser vi to løsninger som gir et pent resultat. Avslutning mot ytre hjørner Et utvendig hjørne avsluttes med en vinkellist eller en utvendig hjørnekasse.

Spikring Vanligvis spikrer man panel og lister med spiker med firkantprofil og forsenket hode, såkalt dykkert. Den brukes når spikerhullene skal skjules eller senkes ned i treverket. Grunnregelen er spikerlengde 3 x paneltykkelsen. For å få spikerradene så rette som mulig, kan det være lurt å bruke en snor.

Hvor kan det finnes asbest?

Resultatet blir penest dersom spikerplasseringen er mest mulig lik. Noen ønsker å skjule spiker ved å skyte spikeren i fjæra. Dette krever litt presisjon fra den som skal sette opp panelet, men resultatet er spikerfri panel. Dog anbefaler vi dette kun på bord som er smalere enn 100 mm eller vår kvistfrie 120 mm panel i sløydkvalitet.

Panel med bredde 100 mm eller mer må alltid festes med to spiker per spikerslag. Vil du benytte krampepistol er det viktig at du først tester på en testbit for å se at treverket ikke sprekker. Med forborring så kan også 3,5 mm skruer benyttes.

Det er uansett viktig å vise varsomhet når panel monteres med skjult innfesting. Slå bordene tett sammen med en profilert slagkloss, slik at not og fjær ikke skades. Tips: Små hammermerker blir mindre ved å fukte trevirket rundt merket. Sette opp panel rundt dører og vinduer Når du kommer til dør eller vindu. For å lage hull til stikkontakter bruk en hullbor. Hvis stikkontakten kommer mellom to panelbord. Sett disse to bordene sammen, mål opp hvor stikkontakten kommer og bruk hullbor for å skjære ut åpningen.

Riktig listverk er kronen på verket! En riktig karmlist rammer inn og fremhever dører og vinduers særpreg. Bør jeg isolere, eller er det ikke noe poeng? Kan jeg kle gipsplater rett på murveggen, eller bør jeg heller velge tre? I så fall — hvordan gjør jeg det? Sjekk tilstanden Start med å få oversikt over hvordan veggen din er bygget opp, hvor mye isolasjon den har og om du har dampsperre. Se etter fuktskader: Sjekk om veggen har fukt og eventuelle råteskader som følge av fukt.

Sjekk særlig de mest utsatte delene av veggen. Bruk kniv eller en en annen skarp gjenstand for å sjekke tilstanden i treverket. Finner du råte skal disse bygningsdelene byttes ut. Se etter mugg og soppvekst: Mugg og soppvekst er tegn på at du har utfordringer i veggkonstruksjonen. Derfor skal du forsikre deg om at du ikke har sopp- og muggvekst. Finner du tegn på mugg og sopp bør du uansett gjøre tiltak for å f 3.

Innvendig etterisolering av murvegg

Se etter innsekter: Trevegger kan bli angrepet av forskjellige treskadeinnsekter. Har du fortsatt insekter i veggen må du gjøre noe for å fjerne dem. Etterpå må du sikre at disse skadene ikke gir deg fukt og rådeskader senere. Sjekk takutstikkene: Lengden på takutstikkene dine vil avgjøre hvor mye du eventuelt kan etterisolere.

Det er også mulig å forlenge takutstikk. Tenk på vinduene: Når du etterisolerer veggen bør du samtidig endre på hvor vinduene er i konstruksjonen. Skal du beholde eller utbedre de eksisterende vinduene dine, eller kjøpe nye vinduer?

Slik får du en frisk kjeller

Du kan også benytte anledningen til å endre på vinduenes størrelse og plassering. Hvordan etterisolerer du veggen utvendig 1. Fjern kledningen: Ta av eksisterende ytterkledning. Vær forsiktig hvis du skal bruke bordene videre.

Du skal også fjerne lekter og vindsperre. Sjekk isolasjonen: Sjekk tilstanden til eksisterende isolasjon og bytt den hvis det er nødvendig. I noen boliger, typisk fra 50-tallet, kan man beholde vindsperrepappen, og etterfylle hulrommet i veggen ved å få løs isolasjon blåst inn.

Vindtetting ved grunnmuren: Sørg for tilstrekkelig vindtetting ved grunnmuren. Du vil ikke ha kald vinn inn i isolasjonen. Pass på at du fester den på en måte sånn at du ikke samler opp vann. Monter utfôring: Det er dybden på utforingen som bestemmer hvor mye isolasjon du får plass til. Den nye utforingen typisk 98 mm x 48 mm festes i eksisterende stendere. Hvis mellomrommet ikke er tilpasset isolasjonstykkelsen bruker du kortere tid på å montere utforingen horisontalt med riktig avstand enn å tilpasse isolasjonsmattene.

Legg isolasjon: Isolasjon kommer i forskjellige materialer og kvaliteter, men formatet er standardisert. Ta på beskyttelsesutstyr hansker, støvmaske, briller. Legg isolasjonen inn i utforingen. Vær forsiktig så du ikke klemmer isolasjonen sammen og pass på så du ikke får sprekker eller mellomrom, da reduseres isolasjonsevnen.

I overganger kan du skjære til isolasjonen i "remser" og legge den med "kortsiden" ut. Skal du etterisolere med 15 cm, kan du fore ut og legge de siste 5 cm med isolasjon horisontalt. Monter vindsperre: Vær nøyaktig når du monterer vindsperren. Monterer du vindsperre som duk fester du den med lekter til utforingen i tillegg til med smale klemlekter horisontalt i topp og bunn.

Du må være spesielt nøyaktig med at skjøtene blir klemt sammen med lektene, med overgangene mot taket og grunnmuren, og rundt vinduene og dørene. I overgang mot tak og rundt vinduer og dører kan du gjerne bruke vindsperre-tape i tillegg til klemlister. Du kan også bruke vindsperreplater - av f.

hms Maxbo Proff

Du må fortsatt være nøyaktig med skjøtene og feste med klemlekter. Monter lekter og ytterkledning: Når vidsperren er montert kan du legge ytterkledning. Husk at du må ha avstand mellom vegg og ytterkledning, for sikre utlufting og drenering. Derfor bør du lekte ut minst minst 2 cm. Plasseringen av lektene vil være avhengig av hvordan du legger ytterkledningen. Suppler med utforinger: Til sist tar du utfringer og vindskier på gavler, og rundt vinduer og dører.

Få mer informasjon Kontakt fagpersoner og byggevarehandler for gode råd og tips.

Du finner også informasjon og gode tekniske forslag og løsninger i Sintefs byggforskserie. Avstanden mellom spylehodet og platen må være minst 30 cm. For å oppnå den gode fuktbeskyttelsen blir platene grunnet og pusset før de blir malt med en spesialkomponert melaminbasert plastmaling.

Isolering av vegg

Hele platen er behandlet, også not og fjær. Baksiden er behandlet med UV-lakk for ekstra beskyttelse mot fukt. Siden overflatebehandlingen er sterk og elastisk, tåler platene støt uten at det dannes sprekker i overflaten.

Enkle å sette opp: Platene leveres med not og fjær for enkel oppsetting, og monteres med skjult spikring rett på stender. Skulle du være uheldig med hammeren kan du sparkle og male over igjen. Platene trenger normalt ikke limes, men bør fuges med Bostik Silmax 2620 i utsatte skjøter.

Ikke alle kjellere kan bygges om til bolig En forutsetning for å etablere boligrom i kjeller er at kjelleren er tørr. Denne forutsetningen er det mange som ikke godtar eller tror de kan bygge seg "bort" fra. Faktum er at mange gamle kjellere ikke egner seg som boligrom. Fram til rundt 1970 ble de fleste kjellere bygd uten nevneverdig varmeisolering, slik vi gjør i dag.

Varmeisolasjonen var og er fortsatt en viktig del av fuktsikringen for konstruksjoner mot terreng. Også den utvendige fuktsikringen rundt vegger og under gulv kunne være av varierende kvalitet. Dette er lettest å få til med en sag med klyvefunksjon. Høyden på sagbladet stilles til foringens tykkelse, og bredden til f. Sideforingene kappes stående på høykant. Deretter stilles høyden på sagbladet til 10 mm mens bredden justeres til foringens tykkelse.

Foringen sages nå liggende. Har du vært nøyaktig med oppmålingen og sagingen skal nå alle de 4 delene passe perfekt sammen. Prøv de i vindussporet før du går videre. Er alt ok, så bruker du trelim og to dykkertspiker til hver sammenføyning. Husk å forborre slik at ikke foringene sprekker.

Påfør trelim i vinduets foringsspor og bank foringsrammen forsiktig inn i sporene. Legg en trekloss mot foringen slik at du ikke får stygge hammermerker i treet. La gjerne understøttingen stå igjen. Slik går ikke foringen så lett i stykker hvis noen skulle finne på å sette seg i vinduskarmen! Vindusforingen er montert og veggen ferdig isolert. Bruk tommestokken til å dytte isolasjon mellom foring og utlekting. Med isoleringen har vi nå forandret lafteveggens egenskaper.

Når den varme og fuktige inneluften tillates å passere isolasjonen og treffer tørr og kald luft i veggens 0-punkt, får vi kondensering inne i selve veggen. Dette vil vi ikke ha i hus, og det er her dampsperren kommer inn i bildet. Dampsperren monteres ubrutt fra gulv til tak - gjerne med ca.

Nøyaktig tilpasning gjør du med en skarp kniv etter at listene er satt opp. På samme måte som forhudningspappen henges også dampsperren opp med stiftemaskin. Maling Her skal man være klar over at det ikke er nok med romtemperatur på rundt 25 grader, men at god lufting også er en forutsetning for at malingen skal få tørke og avgasse tilstrekkelig mellom strøkene.

Noen malinger avgasser mer enn andre, og denne avgassingen skal du helst ikke oppholde deg for lenge i.

Fuktsikre løsninger ved ombygging av kjellerrom

Sørg derfor for god utlufting både under arbeid og ved tørking av hvert malingsstrøk. Kan du ikke utsette malingen til våren så fall i hvert fall ikke for fristelsen til å spare noen kroner ved å la være å lufte ut avgassene.

Helsen din kommer først!

KLE MURVEGG INNVENDIG Relaterte emner

Flere av disse bygningene har et verneverdig arkitektonisk uttrykk, og innvendig etterisolering kan da være det eneste alternativet hvis varmetapet gjennom veggen skal reduseres. Isolering av yttervegg — innvendig eller utvendig? Det kan være en god ide å starte med en hulmursisolering, hvis huset ditt har hulmur som ikke allerede er isolert. Hulmursisolering er nemlig en relativt billig og enkel isoleringsform som gir en stor besparelse i fyringsutgiftene. Hulmursisolering er en av de få oppgavene som det ikke lønner seg å gjøre selv. De profesjonelle isoleringsfirmaene gjør jobben superraskt med effektive maskiner og måler med termokameraer for å se om isoleringen ligger som den skal. Utvendig isolasjon Som isolasjon benyttes spesialprodukter av skumplast.

Kle Murvegg Innvendig
KLE MURVEGG INNVENDIG Kommentarer:
Forfatter om Kle murvegg innvendig
Skretting fra Sørum
jeg liker lese tegneserier entusiastisk. Se gjennom min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som aggressives Inline-Skaten.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net