Fjellinjen Min Side

  1. Mer om
Fjellinjen Min Side

Logg inn for å tegne avtale eller administrere din avtale · Jeg har ikke ID-porten bruker · KundeserviceOm AutoPASSPersonvern Fjellinjen betjener ikke lenger AutoPASS-kunder Hvis du tidligere hadde AutoPASS-avtale med Fjellinjen, er denne flyttet til Fremtind Service Bompengene Fjellinjen samler inn går til bedre veier, bedre kollektivtrafikk, bedre sykkelveier i og rundt Oslo. Vi betjener ikke lenger AutoPASS-kunder Nei, Avtalegiro- og eFaktura-avtaler fortsetter som før uten at du trenger å gjøre noen endringer. Min Side blir som før, men du vil I forbindelse med navneendring er Fjellinjen sin app avviklet. Du finner oversikt over alle dine passeringer og fakturaer på Min side

Oslo kommune eier 60 prosent av Fjellinjen, mens Akershus fylkeskommune eier 40 prosent. Begge eierne har også - naturlig nok - et behov for løpende informasjon om inntektene fra bompengepasseringene. Statens vegvesen vil på sin side utsette analysene til etter valget: På grunn av sommermånedene med ferietrafikk må vi avvente trafikktall for september for å kunne si noe om hvordan det nye bomsystemet eventuelt har påvirket trafikken.

En mer sikker analyse vil presenteres i oktober, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Fjellinjen Utsteder er solgt til Fremtind

Beklager, men det holder ikke! Fjellinjen Utsteder er solgt til Fremtind Forsikring. Fremtind ønsker å gjøre betaling av bompenger enklere for både private bilister og bedrifter i hele Norge. Fjellinjen AS består som bompengeselskap. Det er ikke lenger være mulig å bestille bombrikker fra Fjellinjen.

Dette er et offentlig system, og de fremfor alle bør følge personvernet. Dette må ryddes opp i, og det raskt, sier han. Skjøstad mener det må finnes løsninger som gjør overvåkning gjennom bompengebrikken umulig. NAF er i utgangspunktet imot bompengesystemet, og Skjøstad forteller at de følger med på hvordan systemet fungerer.

Når dette avdekkes, ser man også et brudd på den tilliten. Når personen går inn på Min side, vil det være mulig å velge å representere bedriften, og da vil avtalene dere har bli listet opp.

Fjellinjen får da en fordring på den aktuelle kunden når vedkommende passerer bomringen, og skal fakturere kunden basert på denne passeringen.

Autopass BPS Nord Hålogalandsbrua AS

Det må utstedes et salgsdokument til kunden og salget skal bokføres og spesifiseres. Bokføringsforskriften § 5-1-1 nr 4 krever at leveringstidspunkt og sted skal angis i salgsdokumentet.

Disse kravene er viktige for kontroll av en bokføringspliktig kjøper. Skattedirektoratets konklusjon er at de nevnte opplysninger er påkrevd for å oppfylle bokføringsforskriftens krav til innhold av salgsdokumentet.

Bomregning fra Fjellinjen

Det antas at opplysningene også er nødvendig for å underbygge det kravet som fremsettes overfor kunden. Kundespesifikasjon og salgsdokumentasjon skal oppbevares i 10 år, jf bokføringsloven § 13 2, jf 1 nr 2 og 3.

Skattedirektoratet presiserer at deres uttalelse kun gjelder kravet til innhold i salgsdokument, kravet til kundespesifikasjon samt oppbevaring av salgsdokumentasjon og kundespesifikasjon. Jarbekk valgte å fratre behandlingen av saken fordi hun i sitt virke som advokat har klienter som kan medføre at hun kommer i interessekonflikt i denne saken.

I hennes sted trådte personlig vararepresentant for leder, Olav Torvund, inn. I denne saken skal Personvernnemnda vurdere hvor lenge passeringsdata skal oppbevares hos bompengeselskapet for så vidt gjelder kunder med etterskuddsbasert faktura.

Last ned også: Gave svigermor

Datatilsynet har pålagt klager å slette slike passeringsdata innen fem måneder etter passeringstidspunktet, jf personopplysningsloven § 28. Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse i saken og konkluderer med at passeringsdata skal oppbevares i 10 år.

Etter Personvernnemndas syn vil det i denne saken, som i sak PVN-2010-07 gjøre seg gjeldende tre forskjellige hensyn: Personvernhensyn Forbrukerhensyn Regnskapshensyn I denne saken må viktige personvernhensyn vike for regnskapshensyn. Personvernnemnda har vurdert saken og er kommet til at Skattedirektoratets fortolkning av bokføringsregelverket må legges til grunn.

Hovedregelen etter regnskaps- og bokføringslovgivningen er at den bokføringspliktige plikter å oppbevare visse data om forretningstransaksjoner i 10 år, jf bokføringsloven § 13 2, jf 1 nr 2 og 3.

Dette er meningsløst. Kan jeg trekke disse utgiftene fra på mine innbetalinger? Merete SVAR: Vi har ingen"spesialpris" på telefonen, men det er uansett dårlig økonomi i å sitte lenge i telefonkø. Derfor har vi jobbet mye med å få ned ventetiden på kundetelefonen. Vi er et firma med en del firmabiler, der den enkelte bil har abonnement hos Fjellinjen. Vi har opplevd at flere at disse bilene har fått negativ saldo hos Fjellinjen, uten at vi har mottatt faktura for innbetaling.

Vi får ikke beskjed om overskridelser før vi mottar fakturaer for enkeltpasseringer i etterkant av passeringene, og da gjerne opp mot en måned etter at saldo ble negativ.

Har du lest dette? Nord pool spot no2

Vi må da både betale mer for hver passering og behandle flere fakturaer. Vi er inneforstått med at bilbruk skal beskattes, og har ingen innvendinger mot dette.

Kundeservice

Det vi ikke er så fornøyde med er mengden av innkommende fakturaer. Der vi tidligere fikk en faktura i året, kan vi nå risikere å få mer en 1 faktura i måneden.

Hver og en av disse fakturane skal kontrolleres, godkjennes, bokføres korrekt i regnskapet, følges opp og betales, kontrollere betaling og avstemmes. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i hvis jeg sier at hver innkommende faktura koster et firma kr. Denne økningen av innkommende fakturaer medfører derfor en større merkostnad for firmaene, en den generelle økningen av prisene i bomringen.

Bjørnar SVAR: For firmakunder tilbyr vi en samleavtale, det høres ut som dette kan være gunstig for dere.

Innestående saldo på avtalene vil bli slått sammen til en felles saldo og deretter vil man kun motta en giro forhåndsbetaling som gjelder alle bilene, istedenfor en giro per bil. For å opprette en samleavtale kan du kontakte oss direkte på webkunde fjellinjen.

FJELLINJEN MIN SIDE Relaterte emner

Innholdet i denne delen er laget av brukerne. Har fått faktura men stå bare helle belløp som jeg må betale, gjerne å vite hvor mye for kjøring til Kopenhagen Mvh Beata Slowinska Mer enn et år sidenSvarRapporter Svein Brekke Gundersen Fikk en faktura i posten. Kidnr hadde 24 siffer. Hvorfor får jeg papirregning når autogiro er oppfunnet Hvofor kjøre ut faktura på småbeløp, denne gang 144,70. Hadde kanskje vært greit å la utestående komme opp i et visst beløp før faktura sendes, F. Kjører mye i jobben og må jevnlig ha passeringsoverikt tilsendt som exel. Fantastisk service over flere år.

FJELLINJEN MIN SIDE Kommentarer:
Redaktør på Fjellinjen min side
Ervik fra Bergen
Bla gjennom min andre nyheter. jeg er tent på Mineralsammeln. jeg liker utforske norske bøker frekt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net