Fredrikstad Skiklubb

  1. Mer om
Fredrikstad Skiklubb

Fredrikstad Skiklubb driver med orientering, langrenn og friluftsliv i Fredrikstad-distriktet. Skihytta drives også av FSK Fredrikstad Skiklubb er et idrettslag fra Fredrikstad i Østfold, som driver med langrenn, orientering, skihopp og friluftsliv i Fredrikstad-distriktet. Klubben ble stiftet etter initiativ av Laurentius Urdahl. Fredrikstad Skiklubb har opparbeidet Søskenparet Kamilla Steiwer og Marie Olaussen blir Skiklubben får anlegge 100 p-plasser: – Trafikken har tatt seg opp kraftig Fredrikstad Skiklubb (stiftet 14. januar 1896) er et idrettslag fra Fredrikstad i Østfold, som driver med langrenn, orientering, skihopp og friluftsliv i Fredrikstad Skiklubb er et idrettslag fra Fredrikstad i Østfold, som driver med langrenn, orientering, skihopp og

I dag har vi i tillegg både rådgivere og advokater i eget hus. Vi har god kjennskap til det lokale næringslivet. Vi jobber tett med ulike virksomheter i hele Østfold. Årlige driftskostnader vil være på cirka 300. I fire år har klubben hatt en provisorisk kunstsnøløype, men har slitt med både strømtilførsel og pumping av vann.

Nå søker de om lov til å bygge en kombinert rulleski og kunstsnøbane på 1600 meter. I fjor slet Fredrikstad skiklubb med pumper som frøs.

Åpnet Fredrikstad Skiarena

Vil få ansvar for klubbens ansatte vaktmester. Vil få ansvar for økonomistyring, synlighet etc. Ansettelse av daglig leder vil medføre en annen struktur i resten av klubben vi har ikke gått dypt i dette Komiteen finner ikke tiden inne til å foreslå dette nå, selv om det kan få positive effekter for klubben. Vi finner det riktig å informere om at det er vurdert og at vi gjennom 2019 har det med oss som en mulighet evt. Vibe blev første gang gift i 1859 med frøken Hedvig Rasch som døde allerede i 1863 under opholdet i Røldal.

Han giftet sig annen gang i 1884 med drammenserinnen, enkefru Cathinka Jensen, f. Jacobsen, som i 1910 flyttet fra «Vibe-gaarden», Nygaardsgaten 12, til Oslo, hvor hun i mai fyller 85 år. Hytta i overvær i av 9 parthavere og en forhenværende innbudt. Det var et ganske bra skiføre hin torsdag aften og skiene blev da også benyttet både på op- og nedtur. I anledning jubileet fant generalforsamlingen leiligheten gunstig til å uttale sin forbintlige takk til formannen, hr.

Støp, for hans utrettelige arbeide og interesse for selskapets trivsel i de forløpne 10 år. Siden 1915 bor Støp i Høland.

Efter som årene gikk blev økonomien betydelig bedre for Hattehytta, men når en litt større reparasjon sån av og til var nødvendig blev det for parthaverne å spytte i bøssa, i som man sier, men derfor ingen sure miner.

Efter generalforsamlingsprotokollen 13. Da den mangeårige parthaver advokat Chr. Rolfsen, der i sin ordførertid 1905 - 09 skaffet oss Tvetervanns-vannet og deretter var byens stortingsmann, og som nylig var utnevnt til byfogd i sin fødeby Drammen på ovennevnte generalforsamling var tilstede for siste gang, benyttet formannen anledningen til å takke ham for den tid han hadde vært medlem av Hattehytta og til å ønske ha alt godt i hans nye stilling, hvorfor byfogden takket.

Arne Borredal var en god gammel venn av alle, der sognet til Hattehytta, og som gjerne gikk innom ham for å slå av en passiar og hente og avlevere nøklene, idet han og familien førte tilsyn med Hytta og ellers hjalp til når det trengtes. Preferanser Takk for at vi kan lagre dine egne preferanser om opplevelse av vår site som informasjonskapsler hos deg. Noen av kællane har også vært sterkt involvert i oppgraderingen av leiligheten på Skihytta.

Taket på kiosken er tettet og vinduene har fått nye tetningslister.

Drøssevis av vedfavner har gått under saga og øksa og ført til fulle vedlagre. I høst har vi påbegynt en kraftig oppgradering av løypa over Borredalsåsen. Dette er et stort prosjekt som neppe er ferdigstilt før Takket være et kjempestort bidrag fra Fredrikstad Lions har vi byttet ut den gamle ATVen med en ny knallrød sak som også kan kjøres på offentlig vei. Som vanlig har vi også vært sterkt delaktig i rigging til Blodslitet. I løpet av året har vi fått til et utmerket samarbeid med parkavdelingen i kommunen.

De støtter oss med grus, pukk og materialer til trapper og gapahuk. Vi har en egen kontaktmann som er veldig friluftsinteressert. Samarbeidet med grunneierkontakt Ture har vært uunnværlig, og kommunikasjonen med skigruppa har vært utmerket i forb. Vi holder også god kontakt med hovedstyret.

Fredrikstad skiarena åpnet

Ledelsen har bestått av Odd M. Jacobsen leder, Erik Leister og Rolf Hansen. Finanskomiteens leder har deltatt i klubbens hovedstyremøter. Det arbeides fra komiteens side om mulig inngåelse av ytterligere en eller to samarbeidsavtaler. Overskuddet ser ut til å bli på i overkant av kr.

Fredrikstad Skiklubb

Inntektene fra bingoen i Aarumgården har gitt kr,- i overskudd. Fredrikstad, Lars-Ketil Liane Leder Finanskomiteen Årsberetning 2014, Fredrikstad Skiklubb 32 33 Rapport Materialforvalter Bua 2014 Bua har vært åpen i sommersesongen på onsdager, og i vintersesongen perioden O-gruppa trener fra Skihytta på tirsdager på tirsdager. Åpningstid kl om ikke annet er avtalt spesielt. Nytt kart av året over Østsiden-terrenget ferdig til Blodslitet.

Praksis med forhåndsbestilling av klubbtøy, innført etter skifte av design i 2011, har både fordeler og ulemper. Ulempen er at vi helst bare bør kjøre to bestillinger årlig for å komme opp i volum for rabatter av noe størrelse. Klubbens medlemmer bør derfor være obs på at man ikke kan bestille klubbtøy når som helst. Det kan da nevnes at nær sagt samtlige ledende o-klubber i landet, pluss noen av verdens beste landslag løper i Trimtex.

Fredrikstad Skiklubb Årsberetning

Fortsatt finnes det klubbtøy på lager fra en og to generasjoner bakover, som selges for 50 til 150 kroner plagget. Det finnes også en stor mengde klubbgensere store størrelser. Dette er ullgensere av prima kvalitet, og selges for Kr. Men utstyr skal tilbake igjen etter bruk, og må ikke bli liggende i en garasje eller kjeller, selv om den som har det ikke tror det skal benyttes på en stund.

Jeg har liten lyst til å gjeninnføre tidligere tiders kvitteringssystem med avtalt tilbakeleveringsdato. Ros spesielt skal løypeleggere i klubbens terminfestede o-løp ha ros for rask og veldig ryddig innlevering av postskjermer og EKT-utstyr. Svinn av postskjermer til klubbens egne aktiviteter har også i år vært på et lavt nivå. Som ved fjorårets rapport: Materialforvalter skylder å gjøre oppmerksom på at han mer ser seg som en servicefunksjon, enn reell materialforvalter.

Dette blant annet fordi innkjøp av utstyr ved enkelte anledninger skjer direkte i gruppene, uten at materialforvalter blir orientert om hva som kjøpes inn, antall, hvem som disponerer utstyret og hvem som har ansvar for at det ikke kommer på avveie.

BDO i Fredrikstad

Etter et langt liv i FSK, og ut fra tidligere erfaringer der ingen etter en stund vet hvor utstyr befinner seg og i hvilke mengder, anser materialforvalter dette som lite heldig. En god ide er også å sjekke hva som finnes på lager før nytt handles inn. Klubben har x antall rulleski for utlån, og jeg ser det ikke som unaturlig at det også da kjøpes inn topp hodelykter for unge som vil trene nattorientering.

Avslutningsvis skal løypegjengen, pluss de personer som steller med vårt tyngre arrangørutstyr rundt Blodslitet og våre øvrige O-løp også i år ha stor ros, og takk. Løsningen ble bygget fra bunnen av, med nytt design, og ny database. Gammel løsning ble tatt ned, og en backup arkivert for evnt. Teknisk løsning Arkitekturen er en gratisløsning ved hjelp av Joomla og MySql. Utvikling ble gjort på dugnad, og utført av Fredrik Torjusen og Henrik Ottesen.

Fredriksstad Blad

Begge kan fortsatt bidra til å holde fsk. Hovedstyret står for kostnadene. Blodslitets websider er på samme arktiektur som fsk. Nett-avis, redaktører FSK-sidene er nyhets-basert ala nett-aviser, og har med årene også erstattet FS-posten. For å holde sidene med nok stoff, har hver gruppe et ansvar for å ha en redaktør, og selv legge ut relevant informasjon om sin aktivitet. Besøk på sidene Gjennomsnittlig har fsk. De fleste nyhets-artikler på fsk. Erik er ansvarlig for vedlikehold og andre nødvendige gjøremål på tirsdagene, både ute og inne.

Lise tar det øvrige. Samarbeidet er godt, og oppgaver er delt oss imellom. I tillegg utgjør Arne Pettersen og Terje Jansen «vedlikeholdsgruppa». Av disse ble 3 intervjuer foretatt av Per Stenseth og undertegnede. Heidi Trulsen ble valgt som nytt vertskap på Skihytta Breidablikk. Retningslinjene er gjennomgått i fellesskap, redigert og vedtatt. Dette fungerer meget godt! Heidi er ei sosial og hyggelig dame som har glidd godt inn i miljøet til skiklubben.

Hun utfører sine oppgaver veldig bra og gjør også mye ekstra for hyttestyret. I forbindelse med at nytt vertskap skulle inn, så fikk vi hovedstyret med på behovet for totalrenovering av leiligheten. Det har blitt en flott, lys og åpen leilighet! Denne gangen kom Mattilsynet med flere pålegg om forbedringer og vi måtte en periode unngå å drikke vannet på hytta. Enkelte verdier var litt høye, men ikke høyere enn at vi med forholdsvis enkle tiltak fikk bukt med dem.

Åpningen til brønnen måtte tettes skikkelig og et UV-filter måtte settes inn. Vannet er friskmeldt og kan drikkes! Det ble en ekstra kostnad på dette som ikke var budsjettert da UV-filteret er forholdsvis dyrt. Ellers var Mattilsynet fornøyd med forholdene på Skihytta! Det er tydelig at Skihytta er populær til ulike arrangementer. Skoleklasser kniver også om ukedagene slik at det er mye aktivitet på og rundt Breidablikk.

Av praktiske årsaker strenges hytta i juli. Da er det ferie, og dersom det er behov for å gjøre enkelte arbeider inne på hytta tas dette da. Tirsdager er fortsatt forbeholdt FSK sine aktiviteter, samt garderobene på lørdager. Breidablikk og november må rettes. I tillegg til juli er det ingen utleie i påsken, og mellom jul og nyttår. Løypegjenen har nå et par stykker som i hovedsak er på hytta og jobber der.

Erik Leister leder an disse. Det er satt opp flotte benker ute og murt opp en grill på fjellet.

FREDRIKSTAD SKIKLUBB Relaterte emner

Liknende presentasjoner Mer informasjon Presentasjon om: "Tanker om organisering av Fredrikstad Skiklubb Presentasjon medlemsmøte 3. Valgkomiteen mottok sterke indikasjoner på at det var lite attraktivt å ta på seg vervene. Mandat for arbeidsgruppen Arbeidsgruppen fikk i oppgave å se på følgende punkter: Arbeidsoppgaver og rapporteringsveger for roller og strukturer i klubben Se på mulighet for å forenkle klubbens struktur. Vurdere om færre skal velges på årsmøtet Hvordan kan vi kommunisere bedre? Hvordan skape åpenhet og respekt?

FREDRIKSTAD SKIKLUBB Kommentarer:
Forfatter på Fredrikstad skiklubb
Tangen fra Namsos
Les også min andre innlegg. Jeg trives glühend. Jeg nyter rapporterer norske nyheter smertefullt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net