Borrelia Burgdorferi Smittemåte

  1. Mer om
Borrelia Burgdorferi Smittemåte

Vektorbåren smitte gjennom flåttbitt ved at flåttens spytt kommer inn under huden. Smitter ikke fra person til person eller fra hund og hester til mennesker Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes I Europa kjenner man til minst fem subtyper kan gi sykdom hos mennesker: borrelia afzelii, borrelia garinii, borrelia burgdorferi sensu stricto Vanligvis smittes mennesker av infisert flått. I Europa er det Ixodes ricinus som er kilden til borreliasmitte. I Norge er flåtten (fig Smågnagere, fugler og hjortedyr er viktige vertsdyr for bakterien. Borreliabakterien overføres via skogflått (skaubjønn, hantikk

Forårsakes oftest av pyrogener som forstyrrer kroppens egne termostat i hjernestammen. Kroppens lengste knokkel, som går fra hofteleddsskålen ned til kneleddet. Studier utført i Norge i områder hvor skogflåtten er vanlig, har vist at 27 prosent av undersøkte hunder har antistoffer mot Borrelia-bakterien. Diagnostikk Diagnosen baseres vanligvis på kliniske sykdomstegn, kjent eksponering for flått og positiv test for antistoffer mot bakterien. Blodprøve for serologisk undersøkelse kan sendes Veterinærinstituttet.

Annonse Forebygging og kontroll Sykdommen hos dyr er ikke meldepliktig til Mattilsynet. På grunn av irritasjon fra flåttspyttet vil mange få en liten rød irritasjon på bittstedet som kan vare noen dager før det forsvinner.

Symptomer Tidligere ble borreliose beskrevet som en sykdom med tre stadier, men fordi man ikke behøver å ha det ene før man får det andre bruker vi nå betegnelsen tidlig lokal sykdom utslett og disseminert utbredt sykdom som betyr at borreliabakterien har spredd seg til andre organer i kroppen. I områder hvor det er mye flått med borreliasmitte, vil mange bli smittet av borrelia i løpet av livet omtrent halvparten vil ikke få noen symptomer.

Immunsystemet ordner opp eventuelt behandles infeksjonen, men antistoffer blir dannet og holder seg høye i mange år. Erytema migrans Det vanligste og ofte eneste symptomet på en borreliose er et rødlig utslett som vokser utover bittstedet. Utslettet er vanligvis større enn 5 cm og kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt.

Noen får i tillegg til utslettet også milde allmensymptomer som slapphet, hodepine, muskel- og leddsmerter, hovne lymfeknuter etc. Feber er ikke vanlig. Erytema migrans regnes som en tidlig lokal infeksjon ettersom bakterien sitter i huden. Borrelia lymfocytom er et relativt sjeldent symptom på borreliose, og er mest vanlig hos barn.

Størrelsen på hevelsen er typisk mellom 0. Erfaringsmessig finner man ofte lymfocytom på bittstedet eller i nærheten av et område hvor det har vært et flåttbitt.

Borrelia lymfocytom kan oppstå dager til mange måneder etter et flåttbitt. Tilleggssymptomer som erytema migrans, lokalt hovne lymfeknuter, hodepine og slapphet forekommer, men mange får ingen andre symptomer enn selve hevelsen. Borrelia Lymfocytom regnes som en tidlig lokal infeksjon ettersom bakterien sitter i huden, men man har sett tilfeller hvor barn har hatt lymfocytom og nevroborreliose samtidig. Nevroborreliose Nevroborreliose er den vanligste formen for disseminert borreliose i Norge og Europa.

Ved nevroborreliose har borreliabakterien spredd seg til nervesystemet. Symptomene kan variere fra person til person, og oppstår typisk mellom et par uker til et par måneder etter flåttbitt.

Mange husker verken flåttbitt eller tidligere flåttutslett erytema migrans. Den vanligste formen for nevroborreliose kalles Bannwart syndrom.

Dette er en betennelse i hjernehinner og nerverøtter. Dette kan gi betydelige smerter i nakken eller ryggen som etter hvert stråler ut i arm, bein eller som et belte fra ryggen til magen.

Lyme sykdom skleritt

Smertene er typisk brennende og verst om natten. Vanlige smertestillende hjelper ofte lite. Har feber, hodepine, føler deg sliten og har vondt i ledd og muskler og vet at du har hatt et flåttbitt.

Opplever kraftig hodepine, stivhet i nakken, lammelser eller symptomer på lammelser, selv om det har gått litt tid siden du ble bitt av flått. Hva kan jeg gjøre for å unngå flåttbitt? Flåtten liker seg godt i skog og mark, og befinner seg helst der det er fuktig og skygge — her har den god tilgang på store vertsdyr som hjort og elg. I ekte norsk friluftsånd er flåtten en aktiv krabat. Her til lands varer flåttsesongen helt fra april til november, men den er mest aktiv på våren og sommeren.

Flåtten kan ikke hoppe eller fly, men venter derimot på høye strå, buskas eller gress, klar for å feste seg på sitt neste vertsdyr.

Dersom du ferdes gjennom grøntområder, skog og mark øker derfor risikoen for at nettopp du blir flåttens neste utvalgte. Flåttbitt er smertefritt og kan være vanskelige å oppdage.

Det er derfor viktig at du sjekker regelmessig om du har blitt bitt. Særlig er dette viktig dersom du ferdes i områder der flått trives godt.

Flåtten er veldig liten og kan være vanskelig å se — derfor bør du sjekke nøye gjennom klær, hud og hår. Flåtten oppsøker gjerne tynnhudede steder som armhule, lysken og knehaser, i tillegg til områder som ikke er så synlige, slik som i hodebunnen. Vær ekstra påpasselig med å sjekke disse stedene.

Det er som regel ikke mulig å bekjempe flått i naturen, da bruk av kjemiske midler vil kunne ha store konsekvenser for miljøet. Men det finnes heldigvis gode råd for hvordan du kan unngå flåttbitt: Når du er ute på tur, er det lurt å benytte seg av stier og veier der det er mulig, fremfor å gå gjennom områder med høyt gress, lyng og kratt.

For å vise flåtten at den ikke er velkommen, kan det være gunstig å fjerne eller klippe ned høyt gress, buskas og kratt. Skal du oppholde deg eller gå gjennom et område med potensielt mye flått bør du bruke lange bukser og dekke deg til ved anklene. Det kan også være lurt å putte buksebeina ned i sokkene. Det er lettere å oppdage om flått har festet seg til klærne om du bruker klær med lyse farger.

Ved å smøre deg med insektmidler som inneholder dietyltoluamid DEET eller icaridin, reduserer du risikoen for at flåtten har lyst til å bite deg. Har du likevel blitt bitt, er det viktig at du fjerner flåtten så fort du kan.

Immunkomplekser kan finnes både i serum, spinalvæske og synovialvæske.

Når sirkulerende immunkomplekser ikke blir godt nok fjernet av det retikuloendoteliale system, avsettes de i vev og organer og aktiverer komplementer, og dette kan føre til lokal inflammatorisk vevsdestruksjon 25. Immunkomplekser kan også medvirke til å forandre vertens forsvarsmekanismer via defekt Fc-reseptor, slik at opsoniserte B.

Antigenene OspA, B og D og protein-100 er inkorporert i disse «blebsene» og har affinitet til endotelceller. For at bakterien skal kunne overleve i det sirkulatoriske system er sannsynligvis fjerning av overflateantigener fordelaktig. Bakteriens «blebser» vil bli inkorporert i cytosol og i kjernen til dendrittiske celler, lymfocytter og fibroblaster.

Lyme sykdom skleritt

Dette fører til generering av CD8-positive T-celler, som vil kunne drepe visse celler og dermed stå bak en autoimmunliknende tilstand 26. De er også viktige penicillinbindende proteiner. Mye oppmerksomhet er blitt rettet mot OspA.

Dette er et helt spesielt protein som ikke er funnet ellers i naturen. OspA er også en plasminreseptor, og den proteolytiske aktiviteten på celleoverflaten kan beskytte mot både komplementer og spesifikke antistoffer.

Flått og flåttbårne sykdommer

En markert økning av OspA-reaktive CD-positive T-celler er også identifisert i inflammatoriske ledd hos antibiotikaresistente pasienter med Lyme-artritt og i spinalvæske hos pasienter med nevroborreliose. Man har også lyktes med å konvertere cysteformer fig 3 tilbake til bevegelige spiroketer, både in vitro og in vivo, og cystene har vist seg å være infeksiøse for mus 28 — 30.

Cyster har oppgradert VlsE Vmp-like sequence, expressed og OspA-proteiner, og de har minst 20 nye antigener 31. Det er vist at Borrelia kan danne cyster når den utsettes for pencillin eller doksysyklin i konsentrasjoner svarende til MIC minimal inhibitory concentration. Det nedreguleres mange proteiner, bl.

Nylig er det vist ved studier i cellekultur og i biopsier fra hjernevev hos nevroborreliosepasienter at borreliacyster kan finnes både ekstra- og intracellulært og forårsake apoptose 33. Cysteformer i delingsfase stor pil. Det ses også mange normale vanlige spiroketer tynn, lang pil og «blebser» liten, tynn pil. Foto Sverre-Henning Brorson Vertens svar på infeksjonen Lipoproteiner, peptidoglykaner og sirkulerende immunkomplekser medvirker for en stor del til patogenesen ved Lyme-borreliose.

Ved nevroborreliose er det i spinalvæske vist økt sekresjon av borreliaspesifikk gammainterferon INF-γ og svært nedsatt sekresjon av interleukin-4 IL-4 34. Dette kan føre til vevsdestruksjon sekundært til immunrespons.

Dette i kontrast til andre bakterier, som er kjent for å aktivere NK-celler.

Nøytrofile granulocytter er viktige for fagocyttering av fremmende organismer, men OspB-produksjon hos B. Nøytrofile granulocytter er de raskest bevegelige fagocytterende celler i kroppen, men nylig er det vist at B. Diagnostikk Serologiske analyser er viktige verktøy for å stille en sikker diagnose ved Lyme-borreliose, men sensitiviteten er lav i tidlig stadium av sykdommen. Anamnese og klinisk undersøkelse er derfor viktig for kunne å kunne stille en sikker diagnose.

Imidlertid dukker det stadig opp nye og forbedrede metoder — f. Det er også nylig vist at ved å detektere 16S rRNA-genet fra serum vil polymerasekjedereaksjonen få økt sensitivitet. Spesifikt borreliaantistoff bundet i sirkulerende immunkomplekser kan bidra til lav diagnostisk sensitivitet tidlig i forløpet av sykdommen. Påvisning av spesifikke immunkomplekser kan derfor være nyttig der det er klinisk mistanke og negativ serologisk prøve og kan muligens si noe om hvorvidt det foreligger aktiv infeksjon 37.

Validerte undersøkelser for påvisning av spesifikke immunkomplekser er imidlertid foreløpig ikke tilgjengelig. Den antigene heterogeniteten til de ulike stammene er stor.

Dette kan gi opphav til lav diagnostisk sensitivitet, siden ofte bare én stamme av B. Denne testen har høy sensitivitet og spesifisitet, men analyseresultatet er også her avhengig av hvilke stamme som forårsaker infeksjonen. Årsaker til lite antistoffproduksjon kan være at bakterien aktivt fester seg til, invaderer og dreper humane T- og B-lymfocytter 38, er fakultativ intracellulær 6 — 9, 33 og har evnen til å dekke seg med vertens materiale 19.

En studie av dyrkingspositive spinalvæsker viste at det var stor forskjell på serologiske og andre laboratoriemarkører dersom den infeksiøse stammen var B. På overflaten markerer abscessen seg som en rød, varm og smertefull hevelse. Dersom den ikke kapsler seg inn, kan infeksjonen spre seg til vevet omkring eller via blodstrømmen til andre deler av kroppen.

En dyp abscess kan oppstå i veggen i hulorganene eller i kompakte vev, f. En blindtarmsbetennelse kan utvikle seg til abscess, og faren ved slike innvollsabscesser er at de kan bryte gjennom bukhinnen og gi bukhinnebetennelse. Absorbere absorpsjon, å suge opp, oppsuging Abscess verkebyll, pussansamling i et hulrom som oppstår når cellevev blir ødelagt pga betennelse Abstinens er de reaksjonene som oppstår når organismen plutselig skal unnvære et giftstoff morfin, alkohol, sove-og nervemidler etc.

Det vil da opptre symptomer som svetting, kvalme, sterk uro og ofte hallusinasjoner. Abusus misbruk, i medisinsk språkbruk gjerne i forbindelse med alkohol, abusus ethylicus, men også ved misbruk av medikamenter, abusus medicamentorum. Bekkenet har to skålformede fordypninger som kalles acetabulum eller hofteskål. Lårbenshodet passer inn i actetabulum, og danner dermed et ledd som tillater en utstrakt bevegelse av benet. Acetabulum og lårbenshodet er dekket med brusk, noe som gjør at leddet lett kan beveges med minimal friksjon.

Acetonemi er opphopning av aceton i blodet, kan bl. Ufarlig acetonemi kan forekomme hos barn når de ikke har spist på en stund. Acetonuri er overskudd av acetonlegemer i urinen. Acetylsalisylsyre er en substans med utbredt anvendelse som legemiddel pga sin smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende effekt.

BORRELIA BURGDORFERI SMITTEMÅTE Relaterte emner

Få tilgang på artikkelen om dette temaet fra Legehandboka. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor. Lancet 2003; 362: 1639-47. Lancet 2012; 379: 461. Lyme borreliose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 27.

Borrelia Burgdorferi Smittemåte
BORRELIA BURGDORFERI SMITTEMÅTE Kommentarer:
Forfatter på Borrelia burgdorferi smittemåte
Bergli fra Stavanger
jeg liker lese om Norge lydig. Les også min andre nyheter. jeg liker daitō-ryū aiki-jūjutsu.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net