Biometri

  1. Mer om
Biometri

Biometri er måling av biologiske mønstre. Biologiske mønstre kan være fysiologiske karaktertrekk eller adferdsmønstre Biometri er et viktig hjelpemiddel i politietterforskning. Politiet bruker slike kjennetegn for å fastslå identitet og knytte gjerningspersoner til et åsted Biometri er måling av biologiske mønstre. Biologiske mønstre kan være fysiologiske karaktertrekk (for eksempel fingeravtrykk) eller adferdsmønstre (for Løsningen integrerer både biometriske funksjoner og kryptering, og eliminerer dermed behovet for en separat biometrisk mikrocontroller Biometrien legges elektronisk inn i en brikke i passet eller ID-kortet ved utstedelse. Ved bruk av leseutstyr kontrolleres den biometrien som er lagret opp mot

Derfor har vi dessverre sluttet å støtte for Internet Explorer på våre nettsider, da vi ikke kan garantere at sikkerheten vil være på topp, og fordi deler av nettsiden rett og slett ikke vil fungere med eldre type nettlesere.

I Fingeravtrykksliste-seksjonen, berører du Identifiser fingeravtrykk.

Nå må du bekrefte betalingene oftere

Berør fingeravtrykkssensoren med fingeren. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

Midt i eksamensperioden sitter Oliver Gilberg Andersen og bekymrer seg over om det blir mulig å gjennomføre utveklsingen til Canada. Leikny Havik Skjærseth — Jeg vet at et annet universitet NMBU samarbeider med i Canada har sagt at de har stengt ned og ikke skal ta imot studenter til høsten. Så jeg venter litt på at det skal skje med Acadia også. Jeg er med i Erasmus studentnettverk, så jeg kjenner mange internasjonale.

Fase 3: Industrialisering av teknologien. Biometrisk skanning integrert i et lakseslakteri gir bedre sporbarhet internt i lakseslakteriet med mulighet for bedre logistikk og mer fleksibel layout av produksjonslinjer og -utstyr. Fremtiden: Det er håp om at biometrisk skanning av laks og annen fisk kan revolusjonere sporbarheten i hele verdikjeden, på individnivå, fra hav til fat. Resultatmål Å utvikle et maskinsynssystem som digitalt kan identifisere og gjenkjenne laks individuelt basert på utseende.

En slik løsning skal brukes til sporbarhet internt i lakseslakterier og åpner for å benytte individuelle forskjeller for optimal utnyttelsen av råstoffet.

Tillitsrelasjoner forflyttes også på andre måter. Gjennom interoperative biometriske informasjonssystemer overføres beslutningsmyndighet til myndigheter i andre land, for eksempel gjennom muligheten til å utstede en europeisk arrestordre.

STid Biometri Sotera AS

Beslutninger fattet innenfor ett lands jurisdiksjon vil måtte håndheves av myndigheter i andre land og jurisdiksjoner. Her venter store utfordringer knyttet til samordning av praksis idet skjønn, operativ kultur og koder for myndighetsutøvelse varierer fra land til land. Tilsvarende problemer reises ved utsteding av visa eller avslag på asylsøknad, som gjennom nye systemer gjøres gjeldende for alle EUs medlemsland.

Teknisk kompleksitet og usikkerhet Dette peker hen mot et siste avgjørende spørsmål. Med den raske utbredelsen av biometriske systemer, kan vi stole på at teknologien virker som forutsatt? Store biometriske systemer implementeres nå på en rekke områder, ofte for hele nasjonalstater eller for alle Schengen-land Geyer 2008.

Undersøkelsesteknikk

Samtidig er det et faktum at det ikke foreligger tester som viser at systemene vil fungere på en slik skala. Den eneste måten å teste på synes å være å innføre systemene i stor skala for deretter å evaluere konsekvensene. Vi vet at biometriske systemer uvegerlig gjør feil, gjenkjennelse er basert på statistiske assosiasjoner og ikke absolutt identitet.

Oppskalering og bruk i vanskelig kontrollerbare omgivelser offentlige rom øker antall mulige feilkilder dramatisk. Et eksempel I 2009 innførte det nederlandske parlamentet biometriske pass ved lov Hudig 2009.

Gi dine fingeravtrykk og ditt ansiktsbilde (biometri)

Det nederlandske forslaget innførte en sentralisert database som skulle være koblet opp mot kriminalregistre og brukes i kampen mot terrorisme.

Det har vist seg svært vanskelig å melde seg ut av den biometriske databasen: den 24 år gamle jus-studenten Aaron Boudewijn gikk til sak mot de nederlandske myndighetene etter å ha bli nektet pass.

Grunnen var at han ikke ville la seg registrere i databasen. En rekke andre viktige rettigheter var også knyttet opp mot viljen til å la seg registrere, som muligheten til å stemme ved valg. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Vi ønsker også å finne ut om det eksisterer motstand mot de nye biometriske passene, og da også mulige begrunnelser for denne motstanden.

BIOMETRI Relaterte emner

Norsk biometri-teknologi i fremtidens betalingskort Biometri-teknologien til Oslo-selskapet Zwipe er så verdifull og hemmelig at vi ikke fikk fotografere den. Det er bare ikke kommet i masseproduksjon ennå. Men det kommer til å skje, skal vi tro det norske selskapet Zwipe AS. Zwipe lager teknologien for den biometriske autentiseringen i kortene. Og om det går slik administrerende direktør André Løvestam håper og tror, blir det god butikk av dette: Vi målsetter milliardomsetning på mellomlang sikt.

BIOMETRI Kommentarer:
Redaktør på Biometri
Løkken fra Kirkenes
Vennligst sjekk min andre innlegg. jeg er tent på Cribbage. Jeg har lyst dele interessante nyheter fysisk.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net