Avvir

  1. Mer om
Avvir

Navnet ávvir betyr «oppmerksomhet» eller «omtanke». Navnet ble foreslått av Laila Susanne Vars fra Kautokeino kommune. Utgiversted er Karasjok og Kautokeino Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Avvir, 968024280. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer lisenser for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høyskoler.Logg inn liker dette · 247 snakker om dette. Ávvir lea sámegiel aviisa mii ilbmá viđa geardde vahkkus, vuossárggas bearjadahkii Ytterligere finansiell informasjon og gratis årsregnskap for Avvir kan du finne på Proff.no

Det første steget mot en samisk dagsavis blir nemlig tatt på onsdag. Samtidig som Kautokeino-avisa Assu og Karasjok-avisa Min Aigi blir historie, vil en ny og samlende samiskspråklig avis se dagens lys.

Ávvir Store norske leksikon

Den har fått døpenavnet Avvir og kan bli en svært viktig premissleverandør for nyheter og ytringer, både for samer i Norge og på Nordkalotten. Vi tror også en samisk avis med større utgivelsesfrekvens vil bli et særdeles viktig instrument for bevaring og utvikling av det samiske språk. I dag vet vi at svært mange samer ikke behersker samer, både muntlig og skriftlig.

Vi ser også selv at vi ikke alltid har så godt språk og at vi har forbedringspotensial. Derfor vil de nå vurdere å ansette flere språkarbeidere i avisa. Nå har vi bare én språkarbeider, og det er kanskje for lite for en dagsavis.

Dei foreslår og ei kartlegging av kven som gjennom tidene har brukt utmarka.

Ávvir Wikipedia

Det er eit konstruktivt forslag, som kanskje kan bidra til større forståing for den tradisjonelle bruken og samtidig ein reduksjon i unødvendig kjøring.

Dette bør både kommunar, staten og naturvernarane vurdere nærare. Dei første uttalelsane hans er at Finnmark har mye natur som man må verne. Det er sjølvsagt ikkje rart at Naturvernforbundet sin nye leiar fremmer slike uttalelsar, når mange har fått ei slik forståing at hjartesaka deira er å hindre nyttig bruk av utmarksrikdomane i Finnmark.

Nasjonalbiblioteket

Ofte synest det å vere slik at det einaste som Naturvernforbundet godtar er gummistøvvelspor i den utmarka som samar har brukt gjennom tidene, med det utstyret og dei hjelpemidla som har vore tilgjengelig til ei kvar tid. På den måten har det bare vore og er framleis, noko naturvernarane også burde godta.

Naturvernforbundet i Finnmark har sjølvsagt utfordringar i å få støtte frå fleire samar. Dei har ganske godt kommunisert med reindriftssamane, men dessverre frå 1990-talet har dei direkte støytt frå seg store delar av samane.

Har du lest dette? Mingat helse nord

Da overvaka dei dei samiske kommunane si tildeling av kjøreløyver, og klaga også samane sine kjøreløyver til fylkesmannen, som ofte tok omsyn til klagene deira og trakk kjøreløyve tilbake.

Naturvernforbundet klaga også flittig kommunar til politiet, og til slutt bøtela politimeisteren i Aust-Finnmark Tana kommune med ei bot på over 300000 kr.

Mylder er avviklet

Politisk mot og vilje gjorde at man for 10 år siden kunne øke volum og frekvens på samisk. I hele perioden har Mediehuset Altaposten skjøttet daglig ledelse og vært en nær støttespiller, simpelthen fordi vi mener at et mediehus i Finnmark egner seg som en profesjonell og langsiktig eier. Vi vet hvor viktig avisa er som samfunnsbygger — og vi håper at politikere, næringsliv og folk flest ser dette poenget.

Da handler det om å bruke avisa aktivt som arena for debatt og utvikling.

Noe så enkelt som å oversette et leserinnlegg til samisk kan være et viktig bidrag. Mylder er avviklet Gode brukere av Mylder.

I relasjon: Vestskogen skole

Tjenesten ble egentlig lagt ned 20. Etter en stund ble den likevel startet opp igjen og har hanglet og gått videre omtrent uten vedlikehold. Nå er trolig det endelige sluttpunktet kommet.

AVVIR Relaterte emner

Ávvir og naturvernet Ávvir har 13. Vi er sjølvsagt glade for at media interesserer seg for arbeidet vårt, men det hadde vore betre om dei tok utgangspunkt i kva vi meiner og ikkje kva dei sjølve trur. Redaktøren sitt åtak på Naturvernforbundet bygger på to uttalelsar frå den nye fylkesleiaren, nemlig at det er mye natur i Finnmark som treng å vernast og at motorferdsel bør skje etter lova. Dette tolkar ho så på sitt eige vis og framstiller Naturvernforbundet nærmast som ei anti-samisk samansverjing med hovudmål å ta knekken på samisk utmarksbruk. Etter denne salva går vi ut frå at Ávvir gir oss tilstrekkelig spalteplass til å tilbakevise misforståingane og avklare kva Naturvernforbundet i Finnmark står for. Ein brei organisasjon Norges Naturvernforbund har som mål å ta vare på naturen i Noreg for framtidige generasjonar. Vi ønsker at omsynet til naturen skal gå foran øydeleggjande profittjakt, og dei siste åra har vi engasjert oss kraftig mot saker som olje-boring i Lofoten, utslepp frå gruver i Sør-Varanger, nye kraftlinjer og mange andre saker.

Avvir
AVVIR Kommentarer:
Forfatter om Avvir
Førde fra Lillehammer
jeg elsker dele interessante nyheter aldri. Les også min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Stichwort Sport.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net