Avtalespesialister Helse Vest

  1. Mer om
Avtalespesialister Helse Vest

Content [hide]

Vi har i underkant av 300 privatpraktiserande spesialistar i regionen, dei fleste legar og psykologar. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor Helse Vest har avtalar med fleire private aktørar innanfor ulike område. For at pasientane skal kome i kontakt med avtalespesialistane, må dei ha tilvising Avtalespesialister er spesialister innenfor innenfor psykologi, psykiatri og Helse Sør-Øst (helse-sorost.no) · Helse Vest (helse-vest.no Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 950 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av hvilke privatpraktiserende psykologer og legespesialister (avtalespesialister) som har inngått avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak

Vi sender regelmessig ut eposter til allmennlegane i Fylket og nokre ganger til spesialistane med påminning om nye og viktige saker som er aktuelle på nettsida.

Desse erstatter brevet "Nytt frå Praksiskonsulenten" som har vorte sendt ut som epostvedlegg med ujamne mellomrom. Variert jushverdag Mydland har vært i jobben i 18 år, og tror noe av grunnen til at hun trives så godt er den store variasjonen. Hun forteller at hva de jobber med går litt i bølger og at de har sluttet å lage årsplaner fordi det er vanskelig å forutsi hva som vil dukke opp.

De regionale helseforetakene eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, som gjennom et årlig oppdragsdokument gir viktige føringer for driften. Vi skal både hjelpe til med å implementere lovendringer og prosjekter, men også videreformidle erfaringer fra helseforetakenes virkelighet oppover, sier Berit Solveig Herlofsen.

Regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i

Hennes område er helserett, og hun forteller at hun jobber med pasientrettigheter, prioritering og ulike spørsmål knyttet til sørge-for-ansvaret. Det er planlagt intervjuer for en annen psykiatrihjemmel Stavanger, midlertidig utsatt pga pandemien.

Last ned også: Vest helse

I Egersund er det ledig en stilling i Gynekologi, utlyst to ganger uten søkere. Ifjor arbeidet vi med å få til et pilotprosjekt innen rettighetsvurdering av henviste pasienter innen psykisk helsetjeneste hvor også avtalepsykologene skulle være med. Det var mange brikker som ikke var helt avklart og det var ikke kapasitet blant hjemmelshaverne å påta seg ytterligere oppgaver som ville gå ut over kurativ virksomhet.

Ett politisk satsningsområde fra Bent Høie er at avtalespesialistene skal tildele pasientrettigheter i henhold til Helsedirektoratets prioriteringsforskrift i den enkelte praksis, begrunnet behovet i bedre tilgjengelighet for pasienter. Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger?

Send e-post til avtaleforvaltning sykehusinnkjop. Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp Ordningen fungerte ikke Så har vi, som nevnt i lederen i Aftenbladet, avviklet koordinatorfunksjonen for henvisninger til privatpraktiserende psykologer og psykiatere i Helse Fonna- og Helse Stavanger-området.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Dette ble gjort fordi ordningen ikke fungerte etter hensikten, og vi så at pasienter ventet i opptil ett år på helsehjelp. Avviklingen tilsier ikke, som hevdet i Aftenbladet, at pasienter selv skal ringe til ulike behandlingssteder for å få time, hvis de ikke selv ønsker å gjøre det.

Retningslinjene for henvisning fra fastleger og, eventuelt, fra avtalespesialist til DPS bør være klare for alle behandlere.

AVTALESPESIALISTER HELSE VEST Relaterte emner

Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp Ordningen fungerte ikke Så har vi, som nevnt i lederen i Aftenbladet, avviklet koordinatorfunksjonen for henvisninger til privatpraktiserende psykologer og psykiatere i Helse Fonna- og Helse Stavanger-området. Dette ble gjort fordi ordningen ikke fungerte etter hensikten, og vi så at pasienter ventet i opptil ett år på helsehjelp. Avviklingen tilsier ikke, som hevdet i Aftenbladet, at pasienter selv skal ringe til ulike behandlingssteder for å få time, hvis de ikke selv ønsker å gjøre det. Retningslinjene for henvisning fra fastleger og, eventuelt, fra avtalespesialist til DPS bør være klare for alle behandlere. Vi har altså en jobb å gjøre for å få henvisningspraksisen til å fungere. Det henvises for mange til behandling i spesialisthelsetjenesten for lettere psykiske lidelser.

Avtalespesialister Helse Vest
AVTALESPESIALISTER HELSE VEST Kommentarer:
Forfatter om Avtalespesialister helse vest
Økland fra Kirkenes
Siste nytt: min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er schnelle Autos. Jeg har lyst studere dokumenter spørrende.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net