Hvor Stort Spikertelt Kan Man Bygge

  1. Mer om
Hvor Stort Spikertelt Kan Man Bygge

Som kjent trådte ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) i kraft Slike ”spikertelt” kan variere i størrelse, men felles for disse er at Kan kommunen etter nye regler fortsatt kreve byggemelding av f.eks. Ikke hvis man forholder seg til fire meters avstand De kan blant annet regulere hva som er tillatt av størrelse, og hvor stor avstand man må ha til nabotelt Og ingen av dem er det søkt byggetillatelse for, som man skal etter plan- og bygningsloven, alt ifølge Kvæfjord kommune For campingplasser kan dette løses ved å sende inn en situasjonsplan (i målestokk) som skal vise aktuelle plasser for slike tiltak

Få inn møbler som passer rommet.

Krever tillatelse: Spikerteltene er blitt altfor store

Unngå for store og for mange møbler. Det er bedre med litt mindre sofa og bord slik at rommet virker større. Unngå også for mye pynt.

Begrens det til noen få fine ting. Andre løsninger, som takoverbyg inngang, er det ikke åpnet for. Det har vært spurt om ikke dette kommer inn i ordningen med bygning under 15 m2 som det ikke kreves søknad om.

Disse reglene gjelder kun på boligeiendom og på hytte i regulert område. Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette.

Tjenesten er gebyrbelagt iht. Les mer om unntak fra søknad her. Flaggstenger og portaler tillates ikkje. Ganske så konkret, og smått § 16.

Spikertelt til italiaenred.com

Alle brannkrav i samsvar med tekniske forskrifter til plan- og bygningslova, lov om brannvern og eventuelle pålegg frå brannsjefen må vera oppfylt. Det er ikkje lovleg å legge inn vatn i campingvogna eller tilbygget. Campingvogner og tilbygg til disse skal ikkje plasserast nærmere vatn eller vassdrag enn 10 m.

Last ned også: Frp stortingsgruppe

Det er ikkje lov å setta opp campingvogner, tilbygg og liknande som ikkje kjem inn under reglane ovanfor, utan særskilt løyve frå kommunen. Kommunen kan vurdere dei estetiske sider ved campingvogner og tilbygg, og kan nekte eller eventuelt krevja uheldige løysningar fjerna.

Campingvogn/spikertelt, grunneier

Ved tvilstilfelle skal det vera kommunen sitt skjønn som skal gjelda, jf. Klart regelverk Og derfor kan reglene komme til å bli klare: Brukes det vanlige fortelt, orginalprodusert til campingvogna, kan forteltet være inntil 25 kvadratmeter. Blir det laget i annet materiale er maksimal størrelse 20 kvadratmeter. Til sammen skal ikke fortelt og terasse være større enn 30 kvadratmeter.

Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert. Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen? Hvor mye areal er låst til parkering?

Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 3×6 pr. Her kommer turister og legger seg til i bitte små telt, men det er også mange som har sin private campingvogn på fast plass. Strengt tatt leier man selve plassen for ett år av gangen, og både vognen og det man bygger opp rundt skal være flyttbart.

HVOR STORT SPIKERTELT KAN MAN BYGGE Relaterte emner

Del denne artikkelen på e-post Spikertelt er det folkelige navnet på trehusene som bygges i tilknytning til campingvognene. Ofte får bygget karakter som en liten hytte, og bygget har hatt en lei tendens til å havne i en gråsone når det gjelder lover og vedtekter. Det finnes ikke regler som sier hvor stort det kan bygges. Mange kommuner, blant annet Frosta, har regulert campingområder slik at det kan bygges spikertelt, men ikke hytter, i 100-metersbeltet i strandsonen. Men nå vil Frosta, som første kommune i landet, sette tak på spikerteltenes størrelse. Måtte komme - Alle vil ha større campingvogn enn naboen, og da blir vognene og spikerteltene bare større og større. Men når vi bestemmer at så stort kan det bygges, ja, da kan ikke spikerteltene bli enda større, sier ordfører Boje Reitan.

HVOR STORT SPIKERTELT KAN MAN BYGGE Kommentarer:
Forfatter på Hvor stort spikertelt kan man bygge
Ahmed fra Gjøvik
jeg liker rapporterer norske nyheter smertefullt. Siste nytt: min andre nyheter. jeg er tent på Klettern.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net