Strandsone Regler

  1. Mer om
Strandsone Regler

Content [hide]

Det er i utgangspunktet forbud mot å bygge i Hele befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen Samtidig videreføres strenge regler i Oslofjorden og i Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen Alt som ikke er innmark er utmark. Ferdselsretten i strandsonen, enten med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for Dersom det ikke er gitt byggetillatelse er det ulovlig å bygge i strandsonen. Forbedring og restaurering av eksisterende eiendommer har ofte mindre klare regler

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Her er det ikke mulig for andre folk å ferdes og samtidig holde «rimelig avstand fra bebyggelse. Annonse — En dårlig planlagt utvikling av stranda kan ha svært uheldige konsekvenser for allmennhetens ferdsel og mulighet til å bruke strandsonen. Harvold mener at for mye utbygging og for lite planlegging i dag kan få konsekvenser i hundrevis av år framover. Utviklingen må skje planlagt på en måte som ivaretar både natur, biomangfold og friluftsliv, sier han til forskning.

Han mener problemet til nå har vært at en betydelig del av strandsonen utvikles basert på dispensasjonssøknader, at kommunen gir tillatelser utover loven og ikke etter hvordan vi velger å planlegge kysten vår.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger. Over tusen nye hytter og hus blir satt opp langs sjøen hvert år, viser tall som ble presentert i en sak fra NRK i fjor.

Bygging ved sjøen i byer og tettsteder kommer i tillegg og det tilsvarer ifølge NRK et område på størrelse med 11. Selv om hver enkelt dispensasjon ikke nødvendigvis alltid gjør så stor skade, viser det seg at summen over tid blir dramatisk.

I Indre Oslofjord er nå 70 prosent av strandsonen utbygd, og nedbyggingen fortsetter. Konsekvensene av en «bit-for-bit»-utbygging i form av dispensasjoner er at verdifull kystnatur blir borte, mulighetene for allmennhetens friluftsliv blir svekket gjennom økt privatisering.

Samtidig får de kystnære fiskeriene vanskelige kår. Inngjerding, plassering av hagemøbler medfører ikke nødvendigvis at utmark skifter karakter til innmark, og slike hindre kan være ulovlige.

En viktig forutsetning for allmennhetens rett i utmarken er at ferdselen skjer hensynsfullt og varsomt, og at opphold ikke er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for grunneier eller andre. Artikkelstart Strandsonen er en allmennspråklig betegnelse på området 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

I relasjon: Was were regler

Den private sonen rundt bebyggelse er som nevnt over å anse som innmark, og der kan man ikke ferdes i medhold av allemannsretten, men etter samtykke fra eier. Ligger selve hytta og den private sonen i vannkanten kan du ikke ferdes langs vannkanten uten samtykke fra grunneier.

Regjeringen gjør det enklere å bygge i strandsonen

Det samme gjelder for private brygger og kaianlegg. Reglene skal imidlertid tolkes mindre strengt dersom hytten er ubebodd. Men samtidig videreføres strenge regler pressområdene, blant annet for Bergen og nærliggende kommuner. De nye retningslinjene sikrer en mer differensiert forvaltning av strandsonen, og erstatter dagens retningslinjer som er fra 2011. Langs sjøen, innsjøer og vassdrag er det et generelt byggeforbud ifølge plan- og bygningslovens §17-2.

STRANDSONE REGLER Relaterte emner

Allemannsretten og ferdsel i strandsonen — hvordan var nå det igjen? Sjøen frister og mange gleder seg til sol, bading, båtturer og opplevelser i vannkanten. Men hvordan var nå reglene om allemannsrett, ferdsel og opphold i strandsonen igjen — hvordan ivaretar jeg mine rettigheter? Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre hovedreglene rundt allemannsretten og forklare litt nærmere om rett til ferdsel og opphold i strandsonen. Allemannsretten som følger av friluftsloven fra 1957 står sterkt i Norge, og er ment å legge til rette for friluftsliv for alle. Disse rettighetene kan likevel komme i konflikt med grunneiere, særlig langs sjøen, der det gjerne er mange om plassen i sommerhalvåret.

Strandsone Regler
STRANDSONE REGLER Kommentarer:
Forfatter på Strandsone regler
Sunde fra Hermansverk
jeg liker rapporterer norske nyheter ekstremt. Se gjennom min andre innlegg. Jeg trives Verein Fußball.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net