Aksjeeierbok

  1. Mer om
Aksjeeierbok

Content [hide]

Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte eller pantsettelse av aksjer etter fastsatte regler i aksjeloven (§ 4-7). Selskapet må oppbevare opplysninger om Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Denne skal inneholde en oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere, og den vil normalt I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det ogs Aksjeeierboken skal inneholde opplysninger om hvem som er aksjonærer i selskapet, hvor mange aksjer den enkelte aksjonær eier, og nummeret på aksjene Aksjeeierne, overgang av aksjer mv

Unntak fra plikten til å føre aksjeeierbok gjelder hvis selskapet har gjort bruk av den frivillige adgangen til å la selskapets aksjer være registrert i VPS. Blant annet av hensyn til kostnadene som er forbundet med VPS-registrering, er det ikke vanlig at aksjer i aksjeselskaper er registrert i VPS.

Ansvaret for at selskapet har en riktig ført aksjeeierbok påhviler styret. Det kan i prinsippet medføre erstatningsansvar for styremedlemmene dersom selskapet ikke har en aksjeeierbok som tilfredsstiller lovens krav. Styrets ansvar for at det føres aksjeeierbok inntrer umiddelbart etter at selskapet er stiftet, og opphører først når selskapet er endelig oppløst.

Etter at selskapet er endelig oppløst, plikter avviklingsstyret å oppbevare selskapets aksjeeierbok i ti år. Aksjeeierboken skal inneholde opplysninger om hvem som er aksjonærer i selskapet, hvor mange aksjer den enkelte aksjonær eier, og nummeret på aksjene.

Avslutningsvis legger du inn antall aksjer de ulike eierne har før du klikker på "Opprett aksjeeierbok: Inngående balanse i Fiken Aksjekapitalen til selskapet legger du inn via den inngående balansen.

Se veiledning her: Inngående balanse.

Vanlige hendelser kjøp og salg, arv og gaver En hendelse vil si at det har vært endringer blant aksjonærene, eller at aksjekapitalen eller antall aksjer har endret seg. Her bytter aksjer eier mot et vederlag en pris. Aksjeeierbok Hva er en aksjeeierbok? Aksjeeierboken § 4-5.

Elektronisk aksjeeierbok i Altinn

Hvordan det fungerer Vår Aksjebok hjelper deg med å håndtere nyutstedelser av aksjer, opsjoner, tegningsretter og konvertible lån. Meld inn eierskifte Viktig!

Husk å ikke overlate kredittkort og kodebrikke til ny eier. Disse er personlige, og ny eier må bruke egen kodebrikke for tilgang til bedriftens kontoer og kort.

Har du lest dette? Rutiner engelsk

Denne malen passer kun for nystiftede selskaper. En aksjeeierbok er et dokument som beviser hvem som til enhver tid eier aksjer i selskapet. Hver aksjonær har krav på et aksjebevis i tråd med aksjeeierboken.

AKSJEEIERBOK Relaterte emner

Ditt søk ga desverre ingen treff. Lov om aksjeselskaper aksjeloven Kapittel 4. Aksjeeierne, overgang av aksjer mv II. Aksjeeierboken § 4-5. Krav til aksjeeierbok 1 Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet.

Aksjeeierbok
AKSJEEIERBOK Kommentarer:
Redaktør på Aksjeeierbok
Ulriksen fra Lillehammer
Jeg nyter studere dokumenter optimistisk. Siste nytt: min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Fast-Pitch-Softball.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net