Norskopplæring For De Som Søker Om Statsborgerskap

  1. Mer om
Norskopplæring For De Som Søker Om Statsborgerskap

Norskopplæring og prøver for de som søker om statsborgerskap Hvis du er mellom 18 og 67 år må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og Hvis du er mellom 18 og 67 år må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og Ved søknad om norsk statsborgerskap stilles det krav om at søkere mellom 18 og 67 år har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller kan dokumentere Noen søkere som har familie i Norge, kan velge mellom å søke om en senere ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge Når du søker om norsk statsborgerskap må du ha en gyldig oppholdstillatelse i Du må ha gjennomført 300 timer norskopplæring eller kunne dokumentere

For søker som har inngått ekteskap før innreise til Norge med person som innvilges eller er innvilget tillatelse som nevnt i første ledd og som innvilges norsk statsborgerskap, skal det ved anvendelse av reglene i statsborgerloven § 12 første ledd femte punktum legges til grunn at søkeren er norskgift ved ekteskapets inngåelse.

Femårskravet i statsborgerloven § 12 første ledd gjelder ikke. Annet ledd gjelder tilsvarende for registrerte partnere og for samboere.

norskopplæring utlendinger Store norske leksikon

I tillegg må du oppfylle flere krav. Blant annet må du oppfylle disse kravene: Du må ha dokumentert eller klarlagt identitet Du må være bosatt i Norge og ha til hensikt å fortsette å bo her For deg som er gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger, må tiden du har bodd i Norge og tiden dere har vært gift, registrerte partnere eller samboere totalt være minst syv år.

Et norsk statsborgerskap gir rettigheter som stemmerett og valgbarhet, i tillegg til andre grunnleggende rettigheter. Statsborgerskap gir i tillegg til rettigheter også visse plikter.

De fleste vedtakene blir ikke gjort om av UNE. De vanligste grunnene til at vi gjør om et vedtak er at det blir lagt frem ny dokumentasjon, eller at et vilkår har blitt oppfylt etter UDIs vedtak.

For eksempel kan det bli lagt frem dokumentasjon på at klageren kan få unntak fra kravet om norskopplæring.

I andre saker hender det at oppholdstiden er lang nok når vi avgjør saken, selv om den ikke var det da UDI fattet vedtak. I noen få saker vurderer vi opplysningene eller dokumentasjonen klageren har gitt annerledes enn det UDI gjør.

Det kan for eksempel være opplysninger om identitet. I alle søknadssaker kan vi gjøre om UDIs vedtak hvis det er særlig sterke grunner. Dette skjer svært sjelden. Ofte ber klagere om unntak fra ett av vilkårene fordi de er godt integrert, snakker godt norsk og har bodd her lenge. Vi mener at det ikke er særlig sterke grunner, fordi det gjelder mange av dem som søker om norsk statsborgerskap.

Hva skjer etter UNEs vedtak? Det vil si at du som nordisk borger ikke har krav på gratis norskopplæring. Hvis du ønsker å lære norsk, må du finne opplæringssentre som tilbyr kurs og betale for kurset selv. Derfor bør du ikke søke før du har dokumentert alle kravene. Dersom UDI allikevel venter med å behandle søknaden din til du har tatt prøven, kan du melde deg opp til ny prøve og ettersende prøvebeviset. Har du søkt om permanent opphold eller statsborgerskap, men oppfyller ikke kravet til prøver?

Oppholdstillatelse for ektefeller etter utlendingsloven kan nektes dersom det er sannsynlig at et ekteskap er inngått mot en av partenes vilje.

Prøver og fritak

Jussformidlingen erfarer at det ved vurderingen av om ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje, særlig legges vekt på aldersforskjellen mellom søker og referanseperson, samt kulturelle forhold i deres hjemland. Dersom det er stor aldersforskjell mellom søker og referanseperson, og ekteskapet er inngått i et land hvor det til stadighet inngås tvangsekteskap, kan det være vanskelig å bevise at ekteskapet er inngått frivillig.

I tillegg må ekteskapet oppfylle kriteriene for ekteskapsinngåelse i det landet ekteskapet ble inngått. Det vil si at dersom ekteskapet ikke anses som gyldig i hjemlandet er den heller ikke gyldig i Norge, og kan da ikke danne grunnlag for oppholdstillatelse.

UDI kan kreve dokumentasjon på at ekteskapet er gyldig gjennom vigselsattest.

Lyngdal kommune

For å få oppholdstillatelse må man også kunne dokumentere grunnlaget for søknaden, gjennom for eksempel fødselsattester. UDI stiller krav om at slike dokumenter er attestert av rett myndighet. Dette innebærer at det i noen tilfeller stilles krav til at dokumentene har et stempel som verifiserer dokumentets opphav.

Dersom midlertidig oppholdstillatelse blir gitt, gjelder oppholdstillatelsen kun for en begrenset tidsperiode.

NORSKOPPLÆRING FOR DE SOM SØKER OM STATSBORGERSKAP Relaterte emner

Her kan du lese om hvor i Norge du kan lære norsk eller andre nordiske språk. Det vil si at du som nordisk borger ikke har krav på gratis norskopplæring. Hvis du ønsker å lære norsk, må du finne opplæringssentre som tilbyr kurs og betale for kurset selv. Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere i alderen 16-55 år, har imidlertid både rett til gratis norskopplæring, samt en plikt til å gjennomføre opplæringen, hvis man skulle ønske å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Les om rett til norskopplæring, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi Norskprøver Tidligere ble norskopplæringen avsluttet med Norskprøve 2 eller 3. Disse prøvene er nå erstattet av en digital norskprøve.

NORSKOPPLÆRING FOR DE SOM SØKER OM STATSBORGERSKAP Kommentarer:
Redaktør på Norskopplæring for de som søker om statsborgerskap
Kvamme fra Molde
Jeg har lyst lese tegneserier med rette. Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Tauchen.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net