Folketelling 1801

  1. Mer om
Folketelling 1801

Søk etter personer i folketellingen fra 1801. Du kan fylle ut ett eller flere søkekriterier Folketellingen 1801 var den første nominelle folketellingen i Norge. februar 1801 og opplyser om navn, alder, ekteskapelig status og posisjon i husholdet samt yrke. Personene er fordelt på deres respektive bosteder Folketellingen 1950, Folketellingen 1946, Folketellingen 1930 Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland Folketellingen 1801 gir unik kunnskap om hele Norges befolkning på et tidspunkt da det i andre kilder bare finnes spredt informasjon om Det er også mulig å søke etter enkeltpersoner fra folketellingen 1801 i Digitalarkivet ved Riksarkivet/Universitetet i Bergen

Etter at stiftamtmannen hadde rådført seg med biskopen, sendte han hele tellingsmaterialet til Tabellkontoret i Rentekammeret i København. Her ble det i 1802—1803 utarbeidet statistiske tabeller over folkemengden i hvert enkelt amt, fordelt på alder, ekteskapelig status og yrke. I 1820 ble folketellingen 1801 og de statistiske tabellene overført til Norge.

Folketellingen

Nå vokste det fram et statistisk fagmiljø i Kristiania, først i et tabellkontor i Finansdepartementet, deretter i Indredepartementet og til sist i Statistisk Sentralbyrå.

Her er både 1801-tellingen og senere folketellinger blitt statistisk bearbeidet. Som historisk kilde har folketellingen 1801 en helt spesiell stilling og den er sentral for et bredt spekter av forskere og slektsgranskere. Arkivtilhørighet og digital tilgjengelighet[ rediger rediger kilde ] Folketellingen 1801 inngår i arkivet « Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling» og oppbevares i Riksarkivet.

Skjemaene er innbundet i til sammen 67 bind.

Folketellingen italiaenred.com

Folketellingen 1801 er i sin helhet tilgjengelig i søkbar og skanna form i Digitalarkivet, og er en del av Norges dokumentarv, et register med de viktigste norske historiske dokumentene.

Skjemaet har rubrikker for gårds- og gatenavn, personenes navn og posisjon i familien, alder, ekteskapelig status og yrke. Registreringen av den enkelte person skjedde der han eller hun hadde fast bopæl, og ikke der personen tilfeldigvis befant seg på telledagen.

Dermed er også sjøfolk og folk på reisefot tatt med på stedet hvor de var hjemmehørende.

Alder ble i tellingen oppgitt ut fra førstkommende fødselsdag. Tellingen som vi har lagt ut på denne siden i original form, bidrar til å dekke litt av dette "hullet" — i hvert fall for Akers del.

Folketellingen den 1ste februar , Norge

Den første landsomfattende tellingen ble foretatt i 1769. Men såvel i historiker-kretser som blant slektsgranskere så utropes 1801-tellingen til den første "egentlige" folketelling fordi den, i motsetning til 1769-tellingen, er nominativ — den inneholder navngitte opplysninger om hver enkelt person i tellingen. Bogstad gård med greve og grevinne Wedel Jarlsberg på topp i hustanden. Gjennom hele 1800-tallet ble det regelmessig holdt folketellinger med ti til femten års mellomrom.

Jan Oldervoll var en ildsjel i arbeidet. Senere ble tellingen overtatt av Arkivverket og ble en del av Digitalarkivet fra 1998. Etter hvert krevde utviklingen nyere løsninger, og det Digitalarkivet vi kjenner i dag, er blitt til gjennom vesentlige endringer i 2010 og 2017.

Løsningene i dagens Digitalarkiv er mer moderne og godt tilpasset slektsforskere som primært ønsker å søke på navn eller bosteder, men den kodete versjonen som lå til grunn for den statistiske publikasjonen kom ikke med. Mulighetene til å bruke det kodede dataene, til å lage frekvenslister og krysstabeller, til å snevre inn et utvalg av befolkningen for en nærmere analyse, var dermed borte.

For ikke å stenge for disse mulighetene lot Arkivverket de gamle løsningene leve videre i en skyggetilværelse under kallenavnet det gamle Digitalarkivet helt til juni 2019.

Da ble det oppdaget et sikkerhetshull som gjorde at det hele brått måtte stenges ned. Ny løsning — nye muligheter Arkivverket er nå glad for å kunne presentere en ny løsning for 1801-tellingen.

FOLKETELLING 1801 Relaterte emner

Folketellingen 1801 Folketellingen 1801 Folketellingen 1801 er unik fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge. Den er en hovedkilde til norsk befolknings- og samfunnshistorie på 1700- og 1800-tallet. Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, folketelling 1801, bind 65, Finnmarkens amt, Kautokeino sogn, s. Folketellingen 1801 gir unik kunnskap om hele Norges befolkning på et tidspunkt da det i andre kilder bare finnes spredt informasjon om enkeltpersoner eller definerte grupper. Det tok tid før neste folketelling av samme type ble holdt.

FOLKETELLING 1801 Kommentarer:
Forfatter på Folketelling 1801
Holten fra Kaupanger
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Autocross. jeg elsker lese bøker sulten.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net