Modernistiske Trekk

  1. Mer om
Modernistiske Trekk

Overmenneske-ideologi og antidemokratisk tankegang Storby, det moderne samfunnet med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring Modernistiske diktere skrive ofte lyrikk uten faste rim og rytmer. De bruker en fri form som gjør at diktene virker mindre sammenhengende og mer disharmoniske Modernistiske trekk i «Autobahn» av Rolf Jacobsen (1975). Etter 1960-åra blei det i Noreg skrive lite modernistisk lyrikk, men typisk for

I første strofe har alle tre verselinjene like mange stavelser, og også i sjuende strofe har de det. Ellers er stavelsene av ulike lengder i resten av diktet. Verselinjene i hver strofe har altså et regelmessig mønster helt til de to siste strofene som henholdsvis burde inneholde to og en verselinjer hver, kommer og bryter med hele rytmen og formen.

På slutten av diktet blir vi fortalt at det lyriske jeget ikke føler seg hjemme blant alt det som det står og betrakter. Det lyriske jeget zoomer seg gradvis nedover fra skyene på himmelen, og vi følger det lyriske jegets blikk helt ned til enkeltindivider som går på jordens overflate. Vi opplever her at rekkefølgen av hendelsene er kronologiske. Derfor er dette diktet synkront, og det får dermed en viss struktur.

Stilarter i arkitekturen etter

Diktet inneholder som tidligere nevnt en del bilder og symboler. Jeg vil se spesielt nærmere på innholdet og bruken av disse bildene og symbolene, og finner ut at strofe en er observerende beskrevet i mentale bilder, med høy adjektivbruk. Hans massive adjektivbruk beskriver mer inngående hva det lyriske jeget observerer. Verden sees nedenfra og opp mot himmelen.

Jeget starter altså med blikket høyt hevet og observerer en lys himmel, dekket av hvite skyer som sakte utvikler seg til å bli mer dyster ettersom blikket senkes og diktet går fram.

Men kan den hvite himmel også symbolisere et liklaken? Leser man videre nedover til verselinje tre i denne strofen blir vi nemlig introdusert for den blodige solen. Det blodige kan symbolisere ulykke og død, eller noe annet faretruende.

Den modernistiske tradisjonen markerer et brudd med den tradisjonelle skrivemåten.

modernismen Fire ting du må kunne gjøre på eksamen

Fremmedfølelse og kaos reflekteres i form, språk og innhold, og enkeltmennesket står gjerne i sentrum. Sigbjørn Obstfelder levde fra 1866 til 1900.

Denne utviklingen bidrar nok etter hvert til å gjøre den modernistiske, pessimistiske livsfølelsen gjenkjennelig og det modernistiske språket akseptabelt for stadig flere. Hvordan arter bruddet seg innenfor sjangrene - romanen, diktet, skuespillet? Romanen: opptatt av å beskrive indre tilstander, kronologien blir ofte brutt opp og experimentert med subjektiv synsvinkel.

modernismen Fire ting du må kunne gjøre på eksamen

Noen forfattere tangerer innenfor bevissthetsstrøm, hvor bøkene gjengir alle slags springende og usammengengende tanker, innfall og assosiasjoner som strømmer gjennom romankaraktereren. Diktet: åpner diktet for alle slags motiver, også fra den konkrete, moderne virkeligheten. Språkbruket er frigjort fra alle regler, rytmen er fri og bildebruken ny og overraskende.

Skuespillet: mer opptatt av å beskrive indre sjelstilstander enn av å fremstille sannsynlige handlinger og troverdige personer i en realistisk scenografi. Det modernistiske teatret ønsker i stedet å beskrive drømmer, fantasier og minner og erstatter realismen med symbolikk og stilisering.

Hva hadde utbruddet av den første verdenskrigen å si for utbredelsen av modernismen? Som et resultat av den første Verdenskrigen, får folkene i verden et sjokk aom fører til å ville brette ut de tankene, følelsene og psykologiske tilstandene de sitter igjen med.

Deretter blir det mer godtatt av befolkningen å skrive depressivt og mindre optimistisk.

Modernisme Kunsthistorie

Men en økende urbaniseringen, ble den etterhvert sett på som kilden til løsninger på samtidens utfordringer. Akademia fattet interesse for modernismen, og det ble utviklet en teorier om modernismens betydning.

Populærkultur, med utgangspunkt ikke i finkulturen men i sin egen virkelighet, skapte mye modernistisk innovasjon; særlig masseproduksjonerte varer bidro.

Moderne ideer i kunsten dukket opp i reklame og logoer; logoen til Londons undergrunnsbane ble designet av Edward Johnson i 1919, er et tidlig eksempel på hvordan man oppfylte nye behov for tydelige visuelle symboler som er lette å huske.

Last ned også: Grevlingtrekk

Modernisme etter den andre verdenskrig Etterkrigstiden så Europas hovedsteder i uorden med stort behov for økonomisk og materiell gjenreising og politisk regruppering. I Paris, byen som en gang var kjernen i den europeiske kulturen og verdens kunsthovedstad, hadde ikke lenger noe klima for kunst. Viktige samlere, kunsthandlere og modernististke malere, forfattere og poeter hadde rømt fra Europa til New York og USA. Surrealistene og moderne kunstnere fra alle Europas kultursentre flyktet fra nazistenes herjinger til USA, og mange av dem som ikke hadde rømt, omkom.

Kulturminnefondet designmanual

Det har fri form, musikalske kvaliteter og innslag av orientalsk motiv, og det førte til stor jubel når det først ble fremført. Det symboliserer det lyriske som vendte tilbake i litteraturen. Pan — en nyromantisk roman — Hovedpersonen er løytnant Glahn som tilbringer en sommer i Nordland, hvor han innleder et kjærlighetsforhold til den kompliserte overklassekvinnen Edvarda. Det var vanlig med slike kompliserte kjærlighetsforhold i nyromantikken som behandlet erotikken som livgivende, men også ødeleggende.

Den moderne og seksuelt frigjorte kvinnen fikk ofte skylden for vanskelig kjærlighet. Det var vanlig å se kvinnen som enten prostituert skjøge eller gudommelig madonna. Tyskland fikk sin store fornyer av lyrikken, Rainer Maria Rilke.

Norsk Kap. 2 og 3 Del 1

I Skandinavia har Edith Södergran som er en tidlig modernist i Finland. Når det gjelder spor av modernistisk lyrikk i Norge var Henrik Wergeland tidlig ute. Det er i hans diktning en mengde eksempler på modernisme uten at ordet ble brukt den gang.

Wergeland var nyskapende både i form og innhold. Han gikk til og med et skritt lenger ved å lage nye ord som det finnes mange av i hans dikt.

Særlig lyrikken er modernistisk, mens romanene ofte har realistiske trekk, men med mange symboler og en markant stilisering. Kjente verker er Fuglane 1957 og Is-slottet 1963. Lyrikeren Rolf Jacobsen 1907-1994 ga ut sine første samlinger i 1930-årene, og viste både begeistring og mistro til den nye teknologien.

MODERNISTISKE TREKK Relaterte emner

Opptatt av å beskrive indre tilstander, ikke ytre handlinger som i den tradisjonelle romanen. Noen går så langt at de gjengir alle springende og usammenhengende tanker stream of consciousness. Oppløsning av form Bryter med tradisjonell form, rim og fast rytme. Overraskende billedbruk. Hva skjer i dramaet?

MODERNISTISKE TREKK Kommentarer:
Forfatter om Modernistiske trekk
Almås fra Svolvær
Jeg har lyst utforske norske bøker heldigvis. Anmeldelse min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er internationale Front.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net