Lca Kurs

  1. Mer om
Lca Kurs

Dette digitale dagskurset gir deg en grunnleggende innføring i LCA (Life Cycle Assessment) og bruken av LCA gjennom EPD-er (Environmental Product Velkommen til LCA.no online kurs. Du begynner din besvarelse ved å klikke på øverste kapittel, «Hvem er vi». Du beveger deg frem og tilbake i kurset ved Dette dagskurset gir deg en grunnleggende innføring i LCA (Life Cycle Analysis) og bruken av LCA gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration En prosess som evaluerer miljøbelastningene assosiert med et produktsystem eller aktivitet." Dette gjøres ved å identifisere og beskrive forbruk av energi og arrangerer Tekna et dagskurs i Oslo som skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i LCA (Life Cycle Assessment) og bruken

Når det kommer til miljødokumentasjon, så legges et LCA-perspektiv til grunn ved at alle livssyklusfasene inkluderes i utforming av krav og kriterier i en type I merkeordning. Hun legger til at LCA ikke bare regner ut klimagassutslipp, men også forsuring, nedbryting av ozon og andre miljøkonsekvenser. Da må du også ha med kostnader som påløper under bruk, som utskifting, vedlikehold og til slutt riving.

Medlemsfora

Murerfaget har lange tradisjoner som mureren viderefører og videreutvikler. Du kan jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger. Les mer om yrket murer på StudentTorget.

I Norge er det bare elektrofagarbeidere som har anledning til å arbeide på elektriske installasjoner og utstyr. Det gjelder elektriske anlegg i boliger, forretningsbygg, fabrikker, skip osv.

Ny løsning for klimagassregnskap

Vanlig utdanningsvei er to år på videregående skole og deretter 2,5 års læretid i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.

Tidligere ble elektriker betegnet elektromontør. Kurset omhandler også enkelte eksempler av bruk av LCA for å belyse viktige tema innen miljø- og teknologipolicy. Planlegging og interpretering av LCA resultater er tatt opp gjennom casestudier fra industri og offentlig politikk.

Så legges klimautslipp fra produksjon av ladestrøm per kilometer til. For fossilbilen summeres utslipp fra produksjon av drivstoff og utslipp under kjøring — per kilometer.

Andre utslipp — for eksempel fra produksjon av bilkarosseri og dekk eller vedlikehold av veier— holdes utenfor. De regnes like for fossilbiler og elbiler.

Dette er en forenkling som skal gi en rask pekepinn. Nedenfor kan du leke deg med tall og se resultatet — grønt på hvitt. Her har vi gjort tre typiske utregninger. De er basert CO2-utslippene fra produksjon av norsk ladestrøm — rundt 15 gram klimagasser per kilowattime — og Ellingsens anslag for utslipp ved batteriproduksjon — 150 kg klimagasser per kilowattime batterikapasitet.

To søte små biler Først sammenligner vi en liten drivstoffgjerrig bensinbil — Toyota Aygo VVTI x, 95 gram CO2 per kilometer — med en tilsvarende liten elbil, Renault Zoe med batteri på 41 kWt med rekkevidde 200 000 kilometer.

Kurs i Energi og miljø

Resultat: Bensinbilen slipper ut 120 gram per kilometer. Renault Zoe bare 38 gram per kilometer. Toyota Aygo mot Renault Zoe t. Den eneste elbilen som måler seg med slik luksus, er kraftigste Tesla Model S, som har et batteri på 100 kWt og anslått levetid 200 000 kilometer.

Mercedes-Benz C-klasse finnes riktignok i mange grønnere utgaver, men da med dårligere akselerasjon enn Tesla. Resultat: Mercedes 217 gram per kilometer. Tesla — 91 gram per kilometer.

SimaPro, verdensledende programvare for LCA

Hvis vi øker batteriets levetid til 500 000 kilometer — som brukerundersøkelser ser ut til å bekrefte, faller Tesla til 39 gram per kilometer. Med skitten tysk strøm, men tatt hensyn til grønn batteriproduksjon og resirkulering på Gigafactory 1, er Tesla fortsatt lavere — 135 gram CO2 per kilometer.

Emnet starter i vårparallellen.

Prosjektleder Lasse Kilvær hos Norsk Stålforbund har tatt det gratis online-kurset i regi av Worldsteel. Dette er jo egentlig et tema som er alt for omfattende til å lære seg å mestre på et kort kurs.

LCA KURS Relaterte emner

Meld deg på nyhetsbrevet Gratis kurs i livssyklusanalyse Den verdensomspennende bransjeorganisasjonen World Steel Association Worldsteel har lansert et gratis nett-basert kurs i livssyklusanalyse LCA på steeluniversity. I kurset er det eksempler på forskjellige typer LCA-scenarier som kan være relevante i stålindustrien. Kurset er utviklet i samarbeid med foreleseren, professor Dr Matthias Finkbeiner, instituttleder for bærekraftig teknologi ved det tekniske universitet i Berlin. World Steel Association har også oppdatert sin verdensomspennende database som inneholder livssyklusdata for ulike stålprodukter. Prosjektleder Lasse Kilvær hos Norsk Stålforbund har tatt det gratis online-kurset i regi av Worldsteel. Dette er jo egentlig et tema som er alt for omfattende til å lære seg å mestre på et kort kurs.

Lca Kurs
LCA KURS Kommentarer:
Redaktør på Lca kurs
Lange fra Tønsberg
Jeg trives lese bøker herlig. Se min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: hojōjutsu.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net