Harstad Kommune For Ansatte

  1. Mer om
Harstad Kommune For Ansatte

Er du ansatt i Harstad kommune, kan du bruke følgende lenker Organisasjon og for ansatte · Organisasjon Velkommen som ansatt i Harstad kommune! Harstad kommune ønsker at våre ansatte skal få en god opplevelse når de starter på jobb hos oss Kompetansemidler for ansatte i helse- og omsorg. Søknadsfrist 1 april og 1oktober Kommunikasjonssjef Øivind Arvola forstår at uvaksinerte ansatte i skole og Han sier kommunen har lagt opp til at alle ansatte i skoler

RSS Innfører strenge koronarestriksjoner i Harstad — ingen ytterligere tiltak på hurtigbåten Kommuneoverlegen i Tromsø ser ikke grunnlag for å innføre tiltak, til tross for økt ferdsel mellom kommunene i fellesferien. Foto: Steinulf Henriksen nyheter Publisert: 27 juli 2021 13:11 Sist oppdatert: 27 juli 2021 13:11 Av Thale Tøllefsen Mandag innførte Harstad kommune strenge koronarestriksjoner for å få bukt med økt smittetrykk. De nye restriksjonene er gjeldende til og med fredag 30.

Dette gjelder ikke for idrettslag som følger toppidrettsprotokollen.

Korona, Harstad To positive koronatester i Harstad tirsdag

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Han sier kommunen har lagt opp til at alle ansatte i skoler, barnehager og SFO skal ha fått én vaksinedose før 1. For å fortsette å lese dette innholdet må du være innlogget med en Schibsted-konto. Respekter dersom smittesporingspersonell anbefaler ventekarantene slik at vi slipper å forskriftsfeste dette.

Ventekarantene er den mest effektive måten å bidra til å gjøre oppgaven for smittesporingspersonellet overkommelig. Vis varsomhet ved sosial kontakt, reduser besøk i private hjem og overhold smittevernreglene!

På kjøpesenter, i taxi, på bussen, butikker, cafeer og restauranter, religiøse seremonier som begravelser og gudstjenester. Dette innebærer at kommuneansatte i noen tifelle må kunne gi allmennheten faktiske opplysninger om klandreverdige forhold.

Som påpekt under pkt. Etter reglene i arbeidsmiljøloven, har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men det stilles krav til en forsvarlig fremgangsmåte.

Arbeidstakere som har en varslingsplikt eller som ønsker å varsle i tråd med virksomhetens rutiner for varsling, vil alltid ha rett til dette, jfr, kvalitets- og avvikssystemet til Harstad kommune og prosedyren Varsling av kritikkverdige forhold.

Erfaringer viser at selv om varsling blir applaudert i offentligheten og regnet som en samfunnsnyttig innsats, kan det for varsleren selv innebære en stor belastning, ikke minst i forhold til kolleger og overordnede. Det er derfor viktig å peke på at den som vurderer å varsle om et forhold som hun eller han oppfatter som alvorlig, bør stille seg spørsmål bl. En arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten skal ikke bli møtt med gjengjeldelse eller andre former for straff for sin varsling, og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at en varsling har skjedd i strid med loven, eventuelt i strid med interne rutiner.

Koronatiltakene i Harstad forlenges

Arbeidsgiver vil ha bevisbyrden for at gjengjeldelse ikke har skjedd, dersom arbeidstakeren sannsynliggjør at han eller hun har vært utsatt for gjengjeldelse. Varslingen bør være motivert ut fra et ønske om å forbedre situasjonen på arbeidsplassen, opplyse innbyggerne om forholdene ved virksomheten, eller fremme brukernes, virksomhetens eller samfunnets interesser.

Våre viktigste regler for å sikre tilliten til den offentlige forvaltning er habilitetsreglene i forvaltningsloven 6. I tillegg har vi regler om bierverv og forbud mot gaver i tjenesten. Samlet sett dekker disse reglene ulike sider ved det å sikre at kommuneansatte ikke lar seg påvirke av usaklige hensyn, og at kommunens interesser og tilliten til den kommunale forvaltningen blir ivaretatt.

Det vises her til forvaltningslovens 6 første og annet ledd. I første ledd er det fastsatt at en offentlig tjenestemann er inhabil ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak bl.

Loabága suohkan Lavangen kommune

Det er særlig viktig å være oppmerksom på aveiningen som må foretas etter annet ledd, hvor det fremgår at en tjenestemann er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

Her skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for tjenestemannen selv eller noen som han eller hun har nær personlig tilknytning til.

Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet og tre til side når saken krever det. Enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det stilles spørsmål ved tjenestemannens uavhengighet og integritet.

NRK Troms og Finnmark Lokale nyheter, TV og radio

Det vil derfor være viktig å unngå rollekombinasjoner hvor man ofte vil måtte erklære seg inhabil. Det må være åpenhet om ansattes ekstraerverv og bierverv m. I følge lojalitetsplikten er det tilfeller hvor den ansatte uoppfordret må gi opplysninger om biervervet. Dette gjelder når det kan være tvil om biervervet er forenlig med arbeidsgivers legitime interesser.

Arbeidsgiver kan ikke benytte styringsretten for generelt å pålegge alle arbeidstakere å gi opplysninger om bierverv.

Arbeidsgiver kan imidlertid i konkrete tilfeller kreve slike opplysninger dersom det er tvil om arbeidstaker har adgang til å inneha slike bierverv. Kommuneansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel.

Håper utbruddet er i ferd med å ebbe ut

Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger. I forbindelse med sin tjenesteutøvelse vil kommuneansatte kunne bli invitert til måltider, 10 11 forestillinger, reiser m. Bespisning, og i en viss utstrekning også underholdning, vil kunne være naturlige ledd i programmet ved f. Offisielle middager og kulturarrangementer representerer normalt ikke noe problem. I noen sammenhenger mottar representanter for kommunale virksomheter invitasjoner til sports- eller kulturarrangementer fra leverandører eller fra parter som er i søknadseller forhandlingsprosesser ved virksomheten.

Miksparti Tidspunkt: Torsdager kl. Varighet: 9 uker a 1 time inkl oppvarming og avslutning — siste gang torsdag 25.

HARSTAD KOMMUNE FOR ANSATTE Relaterte emner

Åpne i større kart Bli Sprekere Styrke består i enkle og effektive øvelser for hele kroppen og spesielt de som gjør deg sterkere i mage og rygg. Øvelsene er organisert i form av sirkeltrening med ti stasjoner hvor man trener de viktigste muskelgruppene, med enkelt og ukomplisert utstyr strikk, manualer, halvmåneballer og fitnesballer. Partiene foregår i gymsalen i Minihallen gymsal i Harstadhallen. Hit er det lett fremkommelig, gratis parkering og treningene er skjermet fra all annen aktivitet i Harstadhallen. Smittevern Harstad Bedriftsidrett har i samråd med smittevernmyndigheten i Harstad utformet koronavettregler for treningen, for å sikre at det blir trygt for deg å delta. Reglene oppdateres i samsvar med endringer i smittevernveileder for idrett, som er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

HARSTAD KOMMUNE FOR ANSATTE Kommentarer:
Forfatter om Harstad kommune for ansatte
Fossen fra Steinkjer
Se gjennom min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: knattleikr. jeg elsker lese romaner overraskende.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net