Land Som Bryter Menneskerettighetene

  1. Mer om
Land Som Bryter Menneskerettighetene

Det er Somalia, Eritrea, Nord-Korea, Turkmenistan, Sudan og Ekvatorial-Guinea Relaterte artikler: Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene Menneskerettigheter i ulike landHva gjør FN for menneskerettighetene? til å prøve dette for retten, bryter de menneskerettighetene Norge er blant landene i verden som er mest opptatt av å ivareta og beskytte menneskerettighetene. Likevel mener FN det blir begått brudd p Mange stater bryter menneskerettighetene. I noen land er dette systematisk, mens andre har noen elementer som regnes som menneskerettighetsbrudd

Menneskerettigheter er et omfattende begrep. Freedom House er en organisasjon som forsøker å lage en årlig rangering av hvordan stater forholder seg til menneskerettigheter, hvor stor frihet innbyggerne i landet har. Europaparlamentet fulgte opp med en resolusjon 14. EUs råd må «raskt etablere et autonomt, fleksibelt og reaktivt EU-sanksjonsregime som gjør det mulig å ramme enhver person, statlig eller ikke-statlig aktør, og andre enheter som er involvert i grove brudd på menneskerettighetene.

Dermed vil et sanksjonsregime kunne komme på plass selv om noen av landene er imot det. Man kan bruke erfaringene fra de eksisterende ordningene Gunnar M. Ekeløve-Slydal Europarådets parlamentarikerforsamling kom med et viktig bidrag 22. Også i Norge har det vært et gjennombrudd for slike sanksjoner.

Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?

I Granavolden-plattformen sier den norske regjeringen at den også ønsker å arbeide for å etablere et sanksjonsregime i Europa. Man kan bruke erfaringene fra de eksisterende ordningene. Solberg regjeringen offentliggjorde Granavolden-plattformen i januar. Her er de i regjeringskonferanse 23. I 2016 ble den globalt rettede ordningen etablert, og de andre landene som har innført menneskerettighetssanksjoner har også valgt en slik løsning.

De er ikke rettet mot noe spesielt land, men mot særlig alvorlige brudd på menneskerettighetene, sier Ekeløve-Slydal. Sammenheng mellom menneskerettigheter og konflikt Sosial uro, konflikt og borgerkrig har ofte sitt opphav i ulikhet, diskriminering og marginalisering av grupper i samfunnet.

Demokrati og menneskerettigheter

Dette kan for eksempel gjelde etniske eller religiøse grupper, slik som kurdere og sjiamuslimer i Irak. Det kan også gjelde forskjellsbehandling på grunn av kjønn, alder eller seksuell legning. Typiske eksempler på slik diskriminering er ulik adgang til offentlige tjenester og varer, begrensinger på ytringsfriheten eller manglende mulighet til å deltakelse i det politiske liv. Diskriminering er et brudd på menneskerettighetene. Det er fordi det bryter med det fundamentale prinsippet at alle mennesker har samme verdi, og derfor krav på de samme rettighetene.

Når en gruppe mennesker opplever systematiske menneskerettighetsbrudd, kan det oppstå en følelse av fellesskap og styrke innad i gruppen.

Dette kan føre til et samlet opprør som kan true internasjonal fred og sikkerhet. Nylige eksempler Det finnes utallige eksempler på at manglende beskyttelse av sentrale menneskerettigheter fører til konflikt og uro. Et relevant eksempel er det vidtrekkende folkeopprøret i flere arabiske land i 2011, den såkalte « Arabiske våren».

Felles for opprørene var protesten mot økonomisk ulikhet, høy arbeidsledighet, korrupsjon og manglende politiske rettigheter. Jusprofessor Torkel Opsahl fremhevet at «nasjonal gjennomføring er alfa og omega i beskyttelsen av menneskerettighetene».

Med dette mente han at rettigheter uttrykt på papiret i internasjonale konvensjoner kan bli lite verdt hvis de ikke sikres der individet faktisk befinner seg.

Hva er menneskerettigheter? Amnesty International Norge

Den nasjonale gjennomføring av de internasjonale konvensjonene er derfor helt avgjørende. Norge I Norge har det vært et ønske om å gi internasjonale menneskerettskonvensjoner en sterk rettslig stilling. I 1994 ble det inntatt en egen bestemmelse i Grunnloven, paragraf 110 c.

I bestemmelsens første ledd het det: «Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. Den nærmere gjennomføringen av menneskerettskonvensjoner i norsk rett skulle skje gjennom lov.

Dette ble slått fast i paragraf 110 c andre ledd. Petersburg og Baku.

Menneske­rettighetene zmekk

Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Årets fotball-EM spilles på arenaer over hele Europa, i tolv europeiske byer i tolv forskjellige land. Ifølge FN og Lancet kan over 3 millioner av disse dødsfallene knyttes til underernæring. Andre vil peke på tilfeller med ekstrem undertrykking av individer eller gruppers frihet og demokratiske rettigheter.

LAND SOM BRYTER MENNESKERETTIGHETENE Relaterte emner

Tekst Uansett hvor i verden du er født er du like mye verdt og har rett til å bli behandlet godt. Det står det i menneskerettighetene. Det er FN som laget menneskerettighetserklæringen. FN er en forkortelse for de forente nasjoner, og er en organisasjon som arbeider for å skape fred i verden. Alle uavhengige land i hele verden er medlemmer i FN og har sagt at de skal følge menneskerettighetene.

Land Som Bryter Menneskerettighetene
LAND SOM BRYTER MENNESKERETTIGHETENE Kommentarer:
Forfatter på Land som bryter menneskerettighetene
Førde fra Namsos
Jeg nyter studere dokumenter søtt. Les gjerne min andre nyheter. En av mine hobbyer er Bokator.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net