Vg Reklame

  1. Mer om
Vg Reklame

VG Logo search Chevron down. VG Logo · Sporten · VG Live · TV-guide · VG+ · Tips oss Arnfinn og Arnhild-universet i reklamefilmene til Telenor er kjent for mange, men har tidene Her kan du hvordan den nye reklamekampanjen til VG slo an. Vålerenga-profil i ny Norsk Tipping-reklame If playback doesn't begin shortly, try restarting your Det ledende reklamefilm-nettstedet Shots har lagt sin elsk på SMFBs nye og følelsessterke film for VG

Det er to måter slike annonseartikler kan oppfattes som mer troverdige: enten kan de faktisk være mer troverdige for eksempel på grunn av redaksjonell kvalitetssikring eller så kan de feilaktig oppfattes som mer troverdige for eksempel fordi de ligner på vanlige artikler. Er avisenes uavhengighet absolutt? Faktisk troverdighet oppstår dersom avisene kun slipper gjennom kvalitetssikrete annonseartikler. Langt bortenfor de vanlige rammene for revy og farser. Jeg klarer ikke være helt i ro, så jeg skrev et juleteater, sa hun opplagt og energisk i forkant av premieren i 2012.

Vivi Haug ble født i Fredrikstad 13. Vårt design-team lager annonsen for deg.

Kan VG selge seg til hva som helst? NHH

Alt vi trenger er å få tilsendt logo, tekst og bildet du ønsker å bruke i annonsen din. Den sosiale konteksten, tilskuernes innstilling og "trender i tiden" har betydning i forhold til hva som har kvalitet på et bestemt tidspunkt. Booth synes å operere med mer bestandige kvalitative verdier.

Det som har kunstnerisk kvalitet står i større grad fast selv om tidene forandrer seg.

Du vil kanskje like: Telenor reklame skuespillere

Et særpreg ved prisvinnerfilmene fra 1997 er også at de kan karakteriseres som relativt åpne strukturer. De henvender seg til en tilskuer som forventes å være aktivt medopplevende og medtolkende.

Dette er særlig tydelig hvis en sammenlikner med tidligere tiders reklamefilm.

VG reklame sang

På 1950-tallet var kommentatorinstansen helt sentral. En kompetent og myndig mannsstemme dikterte tilskuerne hva som var viktig og hva de skulle merke seg, og ga i det hele tatt instruksjoner om hvordan filmen skulle tolkes. De aller fleste Sølvfisk-filmene mangler kommentatorinstans. Ofte er de også uten dialog, men presenterer en handlingskjede som utspiller seg til musikk. En slik kommunikasjonsform har i større grad plass til en meddiktende, medopplevende tilskuer og nærmer seg det dialogiske, som er et kvalitetskriterium for Booth.

Riktignok bidrar gjerne filmenes avslutning til at varen settes i sentrum, men på en lekende, spøkefull måte, som innebærer noen doble signaler til tilskueren når det gjelder i hvor stor grad filmens fortelling egentlig skal tas for god fisk.

Slike kommunikasjonsmåter er i strid med forståelsen av propagandaens kommunikasjonsform. Litteraturteoretikeren Wolfgang Iser 1978 hevder at det er kunstens tekster som er åpne, fordi kommunikasjonen baserer seg på en meddiktende leser som aktivt bruker egne opplevelser, tanker og følelser og kunnskaper når teksten realiseres i lesingen.

Kan VG selge seg til hva som helst?

Booth og Iser er således på linje når det gjelder forståelsen av hvordan tilegnelsen av kvalitativt verdifulle tekster skjer. Iser forstår propaganda som en motsatt teksttype. Propagandaen vil noe helt bestemt med sin leser. Den er lukket, fordi den bare inviterer til ett eneste mulig motsvar: tilslutning. Det er gode grunner til å forstå reklamen som en form for propaganda, siden reklamen vil noe helt bestemt med sine lesere og skal bidra til å sikre avsetning av varer.

Men allikevel ser vi altså at dagens kvalitetsreklame toner propagandaaspektene ned og inviterer til en åpnere, mer meddiktende holdning hos publikum.

Dette er sentrale aspekter ved de selvrefleksive reklamefilmenes kvalitet. Naturligvis er det store ulikheter disse teksttypene imellom. Samme hvilke kommunikasjonsstrategier reklamefilmen låner fra litteraturens og kunstens sfærer, har reklamefilmen den målsettingen som Amundsen understreker så sterkt: Reklamefilmene skal ha varen i sentrum og bidra til salg.

I hvor stor grad prisvinnerfilmene fra 1997 faktisk har varen i sentrum, og fremmer klare og entydige budskap om den, kan diskuteres. Prisvinnerfilmene er sterkt inspirert av postmoderne estetikk.

I postmoderniteten brytes skillet mellom kunst og populærkultur ned. I mange av tidens ulike kulturuttrykk er en ironisk distansering påtakelig, og ulike teksttyper siterer populærkulturelle klisjeer på en kjærlig måte, slik prisvinnerfilmene også gjør i forhold til den tradisjonelle reklamen. Prisvinner-reklamefilmene griper altså til slike estetiske trender som ligger i tiden, men dette har noen konsekvenser i forhold til det som er reklamekommunikasjonens uttalte målsettinger, de som Amundsen setter pris på og Booth så sterkt misliker.

Reklamefilmene gir slipp på noe av entydigheten, klarheten og relevansen, og henvender seg til tilskuere som i større grad enn tidligere inviteres til meddikting, medopplevelse basert på personlige oppfatninger og synspunkter, og dialog. Det skjer en tilnærming til kvalitetslitteraturens kommunikasjonsformer.

VG reklame

Den tidsriktige overbyggingen av kulturkløften finner sted, og reklamefilmen bidrar også. Og det er ikke bare reklamefilmenes estetikk som trekker i en slik retning.

Vi har også andre tegn på at reklamefilmene løsriver seg noe fra sin rolle i produksjon — konsumpsjonskjeden. Reklamefilmfestivalene, hvor kvalitet diskuteres og premieres, er et tegn på at reklamefilmene gjør krav på kulturell status.

Det finnes også undersøkelser som viser at de unge forbrukerne ikke forholder seg til reklamefilmene som salgsfremmende faktorer, men ser på dem som estetiske objekter Nava og Nava 1990.

Derfor tilstreber vi med sticky header og andre virkemidler å være fullstendig transparente. I virkeligheten står mange kalver som er langt over melkefôringsstadiet inne hele sommeren, slik at oksekalvene dermed aldri kommer ut.

Mange kyr får ikke engang de beskjedne åtte ukene, fordi de kommer ut altfor sent i sesongen eller fordi mosjonskravet brytes. Mange steder luftes kyrne i en luftegård bestående av asfalt, betong eller grus, og kommer aldri på gress. Debatt: «Det å løsrive dyrehold fra den siste rest av hva som kan sies å være et dyrs naturlige væremåte, er dramatisk» Gjennom gjentatte portforbud for utegående høns viser Mattilsynet sin intensjon om å ensrette husdyrholdet i Norge.

Dette er de dyrene som har fått lovfestet rett til å komme ut. Reklamen inneholder også et bilde av kronprinsessen i bikini. Og å lure dem som ser denne annonsen, sier Hagen. Stenberg, digitalredaktør i VG.

VG REKLAME Relaterte emner

I denne Nespresso-kampanjen blir filmkjendisen George Clooney brukt som trekkplaster. Cc Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. By Du må alltid oppgi kven som har laga innhaldet. Nc Du kan ikkje tene pengar på bruk av dette innhaldet. Sa Du kan berre dele innhaldet med same lisens som det opphavlege innhaldet. Bruk biletet Veldig ofte blandar vi orda reklame og marknadsføring.

Vg Reklame
VG REKLAME Kommentarer:
Redaktør på Vg reklame
Bergersen fra Drammen
Jeg trives utforske norske bøker stort sett. Anmeldelse min andre innlegg. jeg er tent på Hula Hooping.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net