Skatt Diett 2018

  1. Mer om
Skatt Diett 2018

Content [hide]

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Skattyter som reiser mer sporadisk i kundemøter e.l Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Pendlere kan fra 2018 ikke lenger få dekket kost på reiser med overnatting når det er Frem til nylig har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker, og arbeidsgiver har ikke betalt Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer Delvis skattlegging av diett fra 2018. January 3, 2018Skrevet av Regnskap Norge. I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for

Siden 150 kroner av diettsatsene nå blir skattepliktige, vil diettsatsene i disse tilfellene dermed reduseres med 150 kroner. De som har slike avtaler bør vurdere å endre på disse, dersom det er meningen at de ansatte skal få diettgodtgjørelse tilsvarende statens satser. Av Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag I Nyheter Fra og med 2018 må man skatte av deler av diett for kost og losji.

Spar skatt

Dette får konsekvenser for reisemontørene våre. Arbeid på oppdragsgivers område med minst 2 års varighet.

Ved vedlikeholdsarbeider, oppussingsarbeider og reparasjonsarbeider samt ved andre sammenlignbare oppdrag som utføres på oppdragsgivers område verksted, fabrikk, skipsverft mv.

Allerede inngåtte avtaler forutsettes opprettholdt. Men bruker han firmakortet, vil han beskattes med 10.

Bakgrunnen for forskjellen er at betaling med firmakort anses å være en naturalytelse. Frem til nå har diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker. Men neste år må man betale skatt av 150 kroner av beløpet per døgn.

Langtransportsjåfør Andreas Oscarsson bor i førerhuset på vogntoget sitt fem til seks dager i uka. Andreas Oscarsson bruker store deler av året som yrkessjåfør i bilen sin.

Ole Palmstrøm Siv Jensen skal hente inn 80 millioner kroner i skatt på dagdiett.

Det skjer ved å redusere den skattefrie satsen på dekning av kost innenlands. Vurderingen bør gjøres på ansattnivå eller for en gruppe ansatte som er sammenlignbare. Det er slik vi forstår det ikke de konkrete kostnadene som er avgjørende når man skal vurdere om det er merkostnader, men om reiseaktiviteten som sådan er påregnelig som en del av den jobben man er satt til å gjøre, om reisene, dagene og måltidene er mulige å planlegge, om de er forutsigbare mv.

Skattedirektoratet har gitt uttrykk for at reisehyppigheten ikke i seg selv er avgjørende, men vi tror likevel at reisehyppigheten i praksis vil ha betydning.

Reiser man veldig mye, og kanskje nesten hele tiden kan det altså i praksis bli vanskelig å argumentere for at det er merkostnader.

SKATT DIETT 2018 Relaterte emner

Fra neste år må du betale skatt av deler av dietten, skriver Infotjenester. De har finlest de nye bestemmelse i budsjettforliket og presenterer omfanget av den nye skatten på sin nettside. Har du spørsmål om diettskatten? Send en e-post til frifagbevegelse lomedia. Helt konkret blir det slik at 150 kroner av diettgodtgjørelsen hvert døgn skal skattlegges. Økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester forklarer det slik: Dersom en arbeidstaker bor på hotell og har krav på 733 kroner i diettgodtgjørelse etter dagens særavtale, så vil arbeidsgiver måtte trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift for 150 kroner av disse.

Skatt Diett 2018
SKATT DIETT 2018 Kommentarer:
Redaktør på Skatt diett 2018
Matre fra Harstad
Jeg trives studere dokumenter tvilsomt. Se over min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Metalldetektion.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net